Οι προκλήσεις της βιομηχανίας τροφίμων

Εμπειρογνώμονες του κλάδου αναφέρουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών για το 2017.

Οι καταναλωτές είναι εκείνοι που διαμορφώνουν την πορεία του κάθε κλάδου, καθώς με τις προτιμήσεις τους είναι υπεύθυνοι για την πορεία κυκλοφορίας των προϊόντων. Εμπειρογνώμονες του κλάδου αναφέρουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών για το 2017. Η αναγνώριση των απαιτήσεων έχει ως στόχο τη διαφοροποίηση των προϊόντων σε μία υπερκορεσμένη αγορά, ώστε να τηρούνται πάντα οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών.

– Μείωση της ζάχαρης, διατήρηση όμως της γεύσης: Η μείωση της ζάχαρης σε όλες τις κατηγορίες τροφίμων πρόκειται να είναι στην κορυφή της λίστας για την παραγωγή προϊόντων το 2017. Λόγω των μέτρων πολλών χωρών για μείωση της ζάχαρης, πολλές εταιρείες θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν την ίδια γεύση του προϊόντος, αλλά με λιγότερη ζάχαρη. Επίσης, οι αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για πιο υγιεινές επιλογές έχει πυροδοτήσει την άνοδο προϊόντων χωρίς πρόσθετα.

– Μειωμένη επεξεργασία, αύξηση της ποιότητας και της γεύσης: Στην αγορά, η αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για τρόφιμα που καλλιεργούνται με βιώσιμο τρόπο και έχουν υποστεί όσο το δυνατόν λιγότερη επεξεργασία, δημιουργεί απαιτήσεις στο εσωτερικό της παγκόσμιας αγοράς τροφίμων και την αλυσίδα εφοδιασμού. Οι εταιρείες τροφίμων και οι έμποροι πρέπει να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού που τους επιτρέπει να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών, χωρίς να θυσιάζουν την τιμή, τη διαθεσιμότητα του προϊόντος, την ευκολία και την αποτελεσματικότητα.

– Άνοδος των προϊόντων φυτικής προέλευσης: Οι παραγωγοί τροφίμων θα έρθουν αντιμέτωποι με την επιθυμία των καταναλωτών για προϊόντα υγιεινά, φιλικά προς το περιβάλλον. Το γεγονός αυτό θα δώσει ώθηση σε προϊόντα φυτικής προέλευσης τα οποία δίνουν στους παραγωγούς έδαφος για να δημιουργήσουν νέα προϊόντα, εισάγοντας καινοτόμες ιδέες.