Σε οκτώ δόσεις ο φόρος εισοδήματος, έκπτωση 3% για εφάπαξ καταβολή έως 31 Ιουλίου

Έκπτωση 3% στο φόρο που προκύπτει από το εκκαθαριστικό θα έχουν όσοι φορολογούμενοι καταβάλλουν εμπρόθεσμα έως τις 31 Ιουλίου 2013 ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Στην ίδια τροπολογία συμπεριλαμβάνεται διάταξη για την καταβολή του φόρου σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.

Αναλυτικά, οι διατάξεις που κατατέθηκαν έχουν ως εξής:

1.Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει και τις αποζημιώσεις και συντάξεις, τις οποίες λαμβάνουν οι Ευρωβουλευτές.

  1. α. Καταβάλλεται, σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των νομικών προσώπων/οντοτήτων και των φυσικών προσώπων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Παρέχεται, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέχρι την 31η.07.2023, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) στο συνολικό ποσό του φόρου και των συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών.