ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 2ου ΕΤΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο.Ε.Φ.

Ελληνικές Οργανώσεις Παραγωγών επενδύουν στην ποιότητα και ασφάλεια των ελαιοκομικών τους προϊόντων μέσω της εφαρμογής και πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22005:2007 και ISO 22000:2005, σε άμεση συνεννόηση και συνεργασία με την εγκεκριμένη οργάνωση παραγωγών της Ιταλίας, ITALIA OLIVICOLA, η οποία υλοποιεί αντίστοιχο πρόγραμμα εργασίας στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14.

Ήδη από το πρώτο έτος υλοποίησης (2018-2019) των προγραμμάτων τους, δεκατρείς οργανώσεις πιστοποιήθηκαν από ανεξάρτητους πιστοποιητικούς φορείς, κάτι το οποίο επαναλήφθηκε και φέτος με επιτύχια, κατά την πρώτη επιθεώρηση επιτήρησης.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν οι κατωτέρω δύο ενέργειες προβολής της ελληνοϊταλικής συνεργασίας:

 • Η πρώτη στο Αμμάν της Ιορδανίας, 20-21 Νοεμβρίου 2019, σε συνεργασία με τον Εθνικό Σύνδεσμο Εξαγωγέων Ελαιοκομικών Προϊόντων.
 • H δεύτερη στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας, 13 Φεβρουάριου 2020, στο πλαίσιο του GAMBERO ROSSO International Tour.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών:

 • Παρουσιάστηκε ελαιόλαδο διαφορετικών ποικιλιών (ελληνικών και ιταλικών) με την παράλληλη παρουσίαση των οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών.
 • Διανεμήθηκετοαπόκοινούεκπονηθένέντυπο «Quality Olive Products: Two countries one tradition».
 • Διανεμήθηκε ειδικό έντυπο που ετοιμάστηκε από την ελληνική πλευρά, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους η ιχνηλασιμότητα είναι ιδιατέρως σημαντική, και περιελάμβανε και χάρτη με τις συμμετέχουσες (από ελληνικής πλευράς) οργανώσεις παραγωγών.
 • Αναλύθηκε γιατί οι δυο θεωρητικά «ανταγωνιστικές» χώρες συνεργάζονται για τη διαφύλαξη της ποιότητας, της ασφάλειας και της ιχνηλασιμότητας των ελαιοκομικών προϊόντων.

Η χρησιμότητα τέτοιου είδους συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ εγκεκριμένων ελαιοκομικών φορέων στις τρείς ελαιοπαραγωγές χώρες που υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία) είναι κάτι το οποίο προβλέπεται στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 καθώς η ίδια η Ένωση έχει αναγνωρίσει τα οφέλη τα οποία μπορούν να προκύψουν από τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή εμπειριών. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο για την παραγωγή ποιοτικών, ασφαλών και ιχνηλατημένων ελαιοκομικών προϊόντων.

Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό:

Συμμετέχουσες Οργανώσεις Παραγωγών:

 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΑΡΙΑΝΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ – www.amariano.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΑΡΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – www.emparos.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ – www.thrapsano.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – www.kato-asites.oliveoil-po.com
 • ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ – ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΝΑBΩΝ – www.koynavoi.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ – www.messara.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΡΥΩΝ – www.krya.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗΣ – www.pigi.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΑΙΣΣΟΥ – www.nea-praissos.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ – www.sfakia.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ – www.chania.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ – www.chrysopigi.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΜΕΖΙΟΥ – www.chamezi.oliveoil-po.com

 

Περισσότερες πληροφορίες:
AGRON A.E. – Γεωπονικές Υπηρεσίες
Σφακτηρίας 11, 18545 Πειραιάς
W: www.agron.gr   E: [email protected]   Τ: 2162002420       

«Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, Δράσεις E.i και E.ii του εγκεκριμένου προγράμματος με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων»