ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η καταβολή ενισχύσεων για το υπομέτρο 19.2 «CLLD/LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020

Ξεκίνησε από τις 27.05.2022, σύμφωνα με ανακοίνωσή του ΟΠΕΚΕΠΕ, η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε δικαιούχους του Υπομέτρου 19.2. «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με τη νέα διαδικασία πληρωμών.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η εν λόγω διαδικασία ενεργοποιείται σταδιακά στις Ομάδες Τοπικής Δράσης σύμφωνα με την πρόοδο των προαπαιτούμενων εργασιών.