Όσο λέμε «ναι» σε όλα, η φυγή των αγροτών θα αυξάνεται

Έξι στις δέκα αγροτικές εκμεταλλεύσεις υπολογίζεται ότι θα πάψουν να λειτουργούν τα επόμενα 20 χρόνια στην ΕΕ. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε επιστημονική έρευνα που ανέθεσε το Ευρωκοινοβούλιο και συζητήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στις Βρυξέλλες.

Η δυσοίωνη αυτή πρόβλεψη συνδέεται με αλλαγές στα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τομέα που ήδη καταγράφονται και είναι ορατές, όπως:

Συγκέντρωση της γης σε μονάδες άνω των 500 στρεμμάτων.

Ισχυροποίηση των σχετικά μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων.

Μεγάλες τάσεις φυγής στις σχετικά μικρότερες εκμεταλλεύσεις και τους μικρότερους παραγωγούς.

Τα παραπάνω όχι μόνο αλλοιώνουν το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Γεωργίας, η διατήρηση του οποίου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ΚΑΠ, αλλά καταδεικνύουν την απόσταση που χωρίζει την επίτευξη των στόχων της ΕΕ από την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόζει.

Η ανάσχεση της φυγής των αγροτών μπορεί να επιτευχθεί με μέτρα που αφορούν την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων μιας εκμετάλλευσης, την ενσωμάτωση της γνώσης και την παροχή συμβουλών στην παραγωγή, την ισχυροποίηση της εισόδου των νέων, τη διαχείριση των κινδύνων, τα συνεργατικά σχήματα.

Όλα αυτά υπό μία απαράβατη, σύμφωνα με την έρευνα, προϋπόθεση: Τα παραπάνω δεν θα αποτελούν οριζόντιες γενικές πολιτικές, αλλά στοχευμένες εξειδικευμένες παρεμβάσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες μιας περιοχής ή μιας ομάδας αγροτών που έχουν κοινά γνωρίσματα.

Είναι ακριβώς αυτή η οριζόντια γενίκευση των μέτρων που αποτελεί, δυστυχώς, συχνά τον κανόνα στην Ελλάδα. Είναι αυτή η εμμονή κάποιων να χαϊδεύουν αφτιά και να λένε «ναι» σε όλους, που ακυρώνει την αναπτυξιακή της δυναμική. Ενδεικτικό παράδειγμα των τελευταίων ημερών αποτελεί η άποψη βουλευτού της αντιπολίτευσης που κλείνει το μάτι στην πριμοδότηση αποχώρησης όσων φύγουν από τη γεωργία μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου. Άποψη που χαρακτήριζε ως «ράδιο αρβύλα», όταν ήταν σε προηγούμενη κυβέρνηση.

Και, δυστυχώς, όσο δεν μπορούμε να απαγκιστρωθούμε από αυτές τις αντιλήψεις, τόσο ο πρωτογενής τομέας θα χάνει έδαφος, ενώ η χρεωκοπία και η φυγή των αγροτών θα αυξάνονται.