Π. Πετρόπουλος: Άγγιξε το 30% η αύξηση πωλήσεων στο τρίμηνο

Αυξημένες κατά 29,1% ήταν οι πωλήσεις της Π. Πετρόπουλος στο πρώτο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας τα 50,1 εκατ. ευρώ έναντι 38,8 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Σύμφωνα με τη συνοπτική ανασκόπηση των οικονομικών επιδόσεων που δημοσίευσε ο όμιλος, τα μεικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 10,115 εκατ. ευρώ έναντι 7,410 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ η καθαρή κερδοφορία στα 1,518 εκατ. ευρώ από 1,662 εκατ. ευρώ.

Εξάλλου, ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα 14,9 εκατ. ευρώ από 20 εκατ. ευρώ στις 31/12/23 και οι εμπορικές απαιτήσεις υποχώρησαν στα 27,8 εκατ. ευρώ από 29,4 εκατ. ευρώ στις 31/12/23.

Τέλος, η καθαρή θέση ανήλθε στα 54,8 εκατ. ευρώ από 53,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2023, ενώ ο δείκτης φερεγγυότητας του ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) ήταν 51% στις 31/03/24.