ΠΑΑ 2014-2020: Με ψηλά τον πήχη σε τρία ανοιχτά μέτωπα

✱ Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους η Συμβουλευτική
✱ Ενέσεις ρευστότητας από τον Ιανουάριο
✱ Στα σκαριά νέο χρηματοδοτικό εργαλείο 
✱ Πιέσεις στις περιφέρειες για τα Σχέδια Βελτίωσης
✱ Βάζουν στο παιχνίδι και τον πρωθυπουργό

-Διαφήμιση-

Με χρονικό ορίζοντα την 15η Ιανουαρίου 2020, το ΥΠΑΑΤ φιλοδοξεί αφενός να είναι στη διάθεση των παραγωγών το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο για την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφετέρου να έχουν ενταχθεί οι δικαιούχοι στα Σχέδια Βελτίωσης, με απώτερο στόχο να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες της Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, AGROTICA, που ακολουθεί τις επόμενες ημέρες.

Χρηματοδοτικά εργαλεία

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΥΧ», αυτήν τη στιγμή είναι έτοιμη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά πριν από τη δημοσίευσή της πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία. Ο λόγος είναι ότι η πρόσκληση έχει σταλεί τόσο στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όσο και στην Τράπεζα της Ελλάδος, για τη σύμφωνη γνώμη τους, χωρίς βέβαια να αποκλείεται το ενδεχόμενο να προβούν σε παρατηρήσεις ή/και διορθώσεις.

Στο μεταξύ, πρέπει να συσταθεί Επενδυτική Επιτροπή, όπως προβλέπεται, που θα δώσει και την τελική έγκριση της πρόσκλησης. Όπως πληροφορούμαστε, η σύσταση της Επιτροπής πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, και αφού θα έχει τοποθετηθεί η νέα ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, μια και ο νέος πρόεδρος του Οργανισμού θα συμμετέχει ως ενεργό μέλος της.

Στην Πλατεία Βάθη, όλοι γνωρίζουν ότι στόχος του γενικού γραμματέα, Κώστα Μπαγινέτα, είναι η δημοσίευση της πρόσκλησης προς τις τράπεζες να επιτευχθεί το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη, ώστε στα μέσα Δεκεμβρίου να κατατεθούν οι φάκελοι από τα ενδιαφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα.

Η αλήθεια είναι ότι τόσο οι συστημικές τράπεζες, όσο και κάποιες συνεταιριστικές, έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζονται και αναμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας για να υποβάλουν το αίτημα συμμετοχής τους. Με βάση τον προγραμματισμό, από τα μέσα Δεκεμβρίου και έως τα μέσα Ιανουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί το στάδιο αξιολόγησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, καθώς και το στάδιο της σύναψης των συμβάσεων με τα πιστωτικά ιδρύματα που θα επιλεγούν.

Στις τράπεζες που θα συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό εργαλείο θα παρέχονται εγγυήσεις, με πόρους του ΠΑΑ 2014-2020, για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου δανείων προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Οι εγγυήσεις αυτές παρέχονται στις τράπεζες με μηδενικό κόστος, έτσι ώστε αυτές, με τη σειρά τους, να περάσουν τα οφέλη στους γεωργούς και τις επιχειρήσεις, χορηγώντας δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής και μειωμένες εξασφαλίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισφέρει στο εργαλείο αυτό 80 εκατ. ευρώ, ως παροχή εγγυήσεων για κάλυψη νέων δανείων από 10.000 ευρώ και πάνω. Αναμένεται ότι το συνολικό ύψος των κεφαλαίων τα οποία θα διατεθούν (μόχλευση) θα ανέλθουν στα 400 εκατ. ευρώ.

Εν τω μεταξύ, στα σκαριά βρίσκεται και ο σχεδιασμός ενός άλλου χρηματοδοτικού εργαλείου, αυτήν τη φορά ως πρόγραμμα μικροπιστώσεων μέχρι 25.000 ευρώ. Όπως μαθαίνουμε, και αυτό το εργαλείο θα «χτιστεί» από το ΠΑΑ 2014-2020, με πόρους ύψους 40 εκατ. ευρώ. Ήδη έχει γίνει προεργασία, αλλά το σχέδιο νόμου θα υπογραφεί από το υπουργείο Οικονομικών. Με δεδομένο ότι ο κρατικός προϋπολογισμός του 2020 απασχολεί το εν λόγω υπουργείο, εξελίξεις αναμένονται ουσιαστικά μετά την ψήφισή του.

Σχέδια Βελτίωσης

Εντός του ίδιου αυστηρού χρονικού πλαισίου πρόκειται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίωσης και η ένταξη των πρώτων δικαιούχων. Από το ΥΠΑΑΤ δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν καμία άλλη καθυστέρηση. Όπως είχε αποκαλύψει η «ΥΧ», η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ έχει ενημερώσει γραπτώς τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών για τον προγραμματισμό υλοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι οι αξιολογήσεις πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ οι εργασίες των Γνωμοδοτικών Επιτροπών και η σύνταξη πινάκων αποτελεσμάτων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, οι περιφέρειες αναμένεται πολύ σύντομα να λάβουν μία αναλυτική αναφορά σχετικά με την πορεία υλοποίησης των εκχωρούμενων σε αυτές μέτρων, με κοινοποίηση που θα γίνει και στο γραφείο του πρωθυπουργού για να ασκηθεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση. Οι περιφέρειες όχι μόνο θα λάβουν γνώση της γενικότερης εικόνας, αλλά θα κληθούν να τρέξουν προκειμένου να κλείσουν τις εκκρεμότητες με βάση τις προτεραιότητες του ΥΠΑΑΤ.

Συμβουλευτική

Για το Μέτρο 2, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μια διχογνωμία σχετικά με την εφαρμογή του Μέτρου: Θα δημοσιευτεί πρόσκληση όπως και με τα άλλα μέτρα του ΠΑΑ, ή θα ακολουθηθεί ο νόμος περί δημόσιων συμβάσεων; Την απάντηση πρόκειται να δώσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, που εξετάζει ήδη το θέμα.

Επιπλέον, προβλέπεται η ενεργοποίηση μίας ομάδας εργασίας, αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των αρμόδιων φορέων (ΓΕΩΤΕΕ, Πανεπιστήμια κ.ά.), που θα καταθέσει προτάσεις για τον τρόπο υλοποίησης του Μέτρου. Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και μία άλλη εκκρεμότητα, που αφορά την αντικατάσταση της διοίκησης του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα». Τα νέα πρόσωπα που θα τοποθετηθούν θα έχουν την ευθύνη να προχωρήσουν ταχύτατα στην ολοκλήρωση του καταλόγου με τους εκπαιδευτές για να ξεκινήσει η επιμόρφωση των συμβούλων.

Χρονοδιάγραμμα προς το παρόν δεν υπάρχει, αν και ασκείται πίεση προκειμένου μέσα στο μήνα να εκδοθεί η απάντηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και να συνεδριάσει η ομάδα εργασίας, ώστε να διαμορφωθούν όλες οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Μέτρου.

-Διαφήμιση-