Η παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού φέρνει την ανάγκη χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών στην κτηνοτροφία

Με τον πληθυσμό να καταγράφει αυξητικές τάσεις τα επόμενα χρόνια, οι ειδικοί προβλέπουν ότι θα χρειαστούν τεχνολογικά μέσα που θα ενισχύσουν την κτηνοτροφική παραγωγή χωρίς να επιβαρυνθούν περισσότερο τα ζώα, αλλά και οι φυσικοί πόροι.

Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με το «DairyGlobal», ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αυξηθεί κατά άλλα 2-3 δισεκατομμύρια τα επόμενα 50 χρόνια και μέχρι το έτος 2067 η κατά κεφαλήν κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων αναμένεται να αυξηθεί από 87 κιλά ανά άτομο σε 119 κιλά ανά άτομο. Ως αποτέλεσμα, η γαλακτοκομική παραγωγή θα ενταθεί ακόμη περισσότερο, με τους κτηνοτρόφους να στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της παραγωγής ανά μονάδα ζώου.

Αυτό θα οδηγήσει σε λιγότερο διαθέσιμο χρόνο για την παρακολούθηση και τη σωστή διαχείριση μεμονωμένων ζώων, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και την ευημερία των ζώων. Ως εκ τούτου, θα υπάρξει αναπόφευκτη ανάγκη για τεχνολογίες ακριβείας στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων που θα παρέχουν αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και τον έλεγχο ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων που σχετίζονται με την υγεία και την ευημερία των ζώων.

Προσδιορισμός της απόδοσης στην πτηνοτροφία μέσω της τεχνολογίας

Επίσης, τεχνολογικά συστήματα, όπως οι αισθητήρες, μπορούν να προσφέρουν στην πτηνοτροφία μεγάλο όγκο πολύτιμων δεδομένων που οδηγούν σε πιο έγκυρες και έγκαιρες αποφάσεις.

Πιο αναλυτικά, οι εκτροφείς πουλερικών θα μπορούν να προβλέπουν την υγεία των ζώων τους, να βελτιώνουν την απόδοσή τους και τη βιωσιμότητά τους, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο οποιεσδήποτε μεταβολές. Τα παραπάνω γίνονται εφικτά μέσω της τεχνολογίας, όπως οι αισθητήρες. Τέτοιου είδους λύσεις παρέχουν στους πτηνοτρόφους μεγάλες ποσότητες δεδομένων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν πιο σωστές αποφάσεις, ενισχύοντας την υγεία και την ευημερία των κοπαδιών τους.

Επίσης, σύμφωνα με το «poultryworld», οποιαδήποτε μεταβολή των περιβαλλοντικών παραμέτρων ή των παραμέτρων απόδοσης, που θα μπορούσε να υποδηλώνει πρόβλημα, μπορεί να εντοπιστεί γρήγορα.

Η ικανότητα ταχείας αντίδρασης σε οποιεσδήποτε αλλαγές θα ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο που έχει στην υγεία των πτηνών και, συνεπώς, την πιθανότητα να επηρεάσει το «τελικό προϊόν». Με τη χρήση των δεδομένων και των αναλυτικών στοιχείων, οι παραγωγοί θα μπορούν επίσης να προσδιορίσουν τις τάσεις και τα πρότυπα απόδοσης.

Τέλος, στόχος είναι να βελτιωθεί ο εντοπισμός των ασθενειών των ζώων και να υπάρξουν μέτρα πρόληψης.