Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Αύξηση της παγκόσμιας απόδοσης της γεωργίας κατά 15% με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών

Η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο να καταστήσει τη γεωργία περισσότερο βιώσιμη, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και τα εισοδήματα των αγροτών. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε στην αγροτική ιστοσελίδα AgFunder, εκτιμά ότι εάν το 15%-25% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων υιοθετήσει τις σύγχρονες τεχνολογίες, η παγκόσμια απόδοση θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 10%-15% έως το 2030. Επίσης, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η χρήση του νερού θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 10% και 20% αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κλιματική αλλαγή ίσως μειώσει την παγκόσμια αγροτική παραγωγή κατά 17% μέχρι το 2050. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του AgFunder, η γεωργία συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων συντελεστών στην κλιματική αλλαγή. Αντιπροσωπεύει το 24% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που παράγονται από τον άνθρωπο, γεγονός που την καθιστά το δεύτερο μεγαλύτερο τομέα εκπομπής αερίων στον κόσμο, μετά από αυτόν της ενέργειας. Από την άλλη πλευρά, οι αγρότες συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που πλήττονται περισσότερο από τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Η καλλιέργεια προϊόντων γίνεται δυσκολότερη λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, της ξηρασίας ή των πλημμυρών.

Για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου χρειάζεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αλλαγή στις συμβατικές πρακτικές καλλιέργειας, καλύτερη διαχείριση του εδάφους και ορθολογική χρήση των εισροών. Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν μέσω της χρήσης της ευφυούς γεωργίας, που μπορεί να προσφέρει ακριβείς πληροφορίες για τις ανάγκες της καλλιέργειας, περιορίζοντας τα αγροεφόδια στα απολύτως απαραίτητα.