H Πανώλη Μικρών Μηρυκαστικών για πρώτη φορά στην ΕΕ

Έκτακτα μέτρα από την πολιτεία, «Καθαρή» η Ελλάδα

panopli-mirikastikon
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

 Σε επιφυλακή βρίσκονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας, μετά την εμφάνιση εστίας Πανώλους Μικρών Μηρυκαστικών στη Βουλγαρία. Καθώς το νόσημα εμφανίζεται για πρώτη φορά σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κρίνει την κατάσταση εξαιρετικά κρίσιμη και απέστειλε σχετική εγκύκλιο με οδηγίες.

Η εστία αφορά σε τρεις (3) γειτονικές εκτροφές, συνολικά 380 προβάτων και 160 αιγοειδών, στο χωριό Βόντεν, στην περιοχή Μπολγιάροβο της περιφέρειας Γιάμπολ (village Voden, Municipality Bolyarovo, Region Yambol, γεωγραφικό πλάτος: 42.08, γεωγραφικό μήκος: 26.89). ∆ύο (2) πρόβατα προσβλήθηκαν, εκ των οποίων το ένα πέθανε στην εκτροφή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου. Υποχρεωτικά θανατώθηκαν όλα τα ζώα στις τρεις εκτροφές, ενώ επιβλήθηκε προληπτικά υποχρεωτική θανάτωση του συνόλου των μικρών μηρυκαστικών που εκτρέφονται εκτατικώς στο χωριό (667 πρόβατα και 171 αιγοειδή).

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Από την πλευρά της Βουλγαρίας, ορίστηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης, ενώ εφαρμόζεται περιορισμός μετακινήσεων των ζώων, καθώς και εντατικοποιημένη επιτήρηση στις περιοχές κατά μήκος των συνόρων της Βουλγαρίας με τρίτες χώρες, οι οποίες δεν είναι απαλλαγμένες από τη νόσο.

Οι οδηγίες του ΥΠΑΑΤ

«Οι Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων στο σύνολο της Επικράτειας της χώρας, παρακαλούνται να λάβουν τα παρακάτω μέτρα:

– Άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων, έτσι ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της εισόδου και εξάπλωσης του νοσήματος.

– Επισήμανση της αναγκαιότητας της εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας σε εκτροφές, σφαγεία και κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων, όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.

– Αύξηση της επιτήρησης των εκμεταλλεύσεων των αιγοπροβάτων και ενδελεχής κλινικός έλεγχος αυτών, στο πλαίσιο διενέργειας άλλων προγραμμάτων και ελέγχων.

– Ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών για την εντατικοποίηση των ελέγχων των προϊόντων και την απολύμανση των οχημάτων.

Ειδικά οι κτηνιατρικές υπηρεσίες που βρίσκονται απέναντι από τα τουρκικά παράλια, οφείλουν να ενημερώσουν όλους τους κτηνοτρόφους, αλλά και όσους εμπλέκονται με τη σφαγή και τη διακίνηση αιγοπροβάτων, για τον κίνδυνο εισόδου του νοσήματος και τις συνέπειες για το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, για τα συμπτώματα του νοσήματος, καθώς και για την αναγκαιότητα τήρησης αυξημένων μέτρων βιοπροφύλαξης στις εγκαταστάσεις τους.

Συγκεκριμένα επίσης πρέπει να εφαρμοστεί:

 • Υποχρεωτική κλινική εξέταση των αιγοπροβάτων που πρόκειται να μετακινηθούν προς άλλες περιοχές της Ελλάδας.
 • Οι κάτοικοι των νησιών που επισκέπτονται την Τουρκία και μεταβαίνουν σε αγροτικές, δασικές περιοχές ή/και σε πάρκα για λόγους επαγγελματικούς, αναψυχής ή για κυνήγι, κατά την επιστροφή τους να αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή με τα ζώα και να μεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις τους. Εάν έχουν έρθει σε επαφή με αιγοπρόβατα, θα πρέπει για τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την επιστροφή τους, να μην έρθουν σε επαφή με ζώα.

Το προγράμμα επιτήρησης των Τεσσάρων (4) Εξωτικών Νοσημάτων, μεταξύ των οποίων και η Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών, επιβάλλεται να εφαρμόζεται αδιάλειπτα.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας, Τμήματα Κτηνιατρικής ∆ΑΟΚ Έβρου και Ορεστιάδας), παρακαλούνται να προβούν άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

 • Ενημέρωση προς όλους τους εμπλεκόμενους με την εκτροφή, διακίνηση, σφαγή και εμπορία των ζώων για τους κινδύνους και τα συμπτώματα του νοσήματος, καθώς και για την αναγκαιότητα τήρησης αυξημένων μέτρων βιοασφάλειας στις εγκαταστάσεις τους.
 • Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των αιγοπροβάτων που πρόκειται να μετακινηθούν προς άλλες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.
 • Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων της περιοχής για την αναγκαιότητα υποστήριξης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και την εξασφάλιση πόρων.
 • Ορισμός ζώνης αυξημένης επαγρύπνησης κατά μήκος των ελληνικών συνόρων με τη Βουλγαρία και την Τουρκία, σε απόσταση 10 χιλιομέτρων, και εφαρμογή των μέτρων στη συγκεκριμένη ζώνη».

«Καθαρή» η Ελλάδα

Επισημαίνεται ότι η Πανώλη Μικρών Μηρυκαστικών είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, και το οποίο δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στη χώρα μας. Πρόκειται για νόσημα υψηλής μεταδοτικότητας, του οποίου η παρουσία πλησίον των συνόρων μας, καθιστά τον κίνδυνο εισόδου του ιδιαίτερα μεγάλο. Ως εκ τούτου, οι κτηνοτρόφοι των περιοχών κοντά στα σύνορα θα πρέπει να λάβουν τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας:

 • Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων.
 • Ύπαρξη απολυμαντικής τάφρου στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων, με τακτική ανανέωση τουαπολυμαντικού.
 • Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
 • Απεντόμωση-μυοκτονία των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
 • Περιορισμός της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους, στις εντελώς απαραίτητες. Ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται σε οχήματα που έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.
 • Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις.
 • Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.
 • Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση.
 • Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών.
 • Έλεγχος της προέλευσης των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις και στους βοσκότοπους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην επαφή τους με αίγες και πρόβατα.
 • Απομόνωση ζώων που νοσούν σε ξεχωριστό χώρο, καθώς και ζώων που εισέρχονται για πρώτη φορά στην εκτροφή, πριν την ανάμειξή τους με τα υπάρχοντα στην εκτροφή ζώα.
 • Προμήθεια ζώων με νόμιμες διαδικασίες: Ενημέρωση των Κτηνιατρικών Αρχών, ταυτοποίηση των ζώων με ενώτια ή ηλεκτρονικούς βώλους, επίσημα έγγραφα (υγειονομικά πιστοποιητικά).
 • Να μη χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.
 • Προμήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
 • Καθημερινός έλεγχος των ζώων για τον εντοπισμό κλινικών συμπτωμάτων.
Διαβάστε ακόμη: Ζωονόσοι: Συμπτώματα επιπτώσεις & αντιμετώπιση
-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές