Παράταση έως 29/2 για τις δηλώσεις παραδόσεων γάλακτος στο «Άρτεμις»

Δεν θα επιβληθούν πρόστιμα για το δ’ τρίμηνο του 2019, λόγω της πιλοτικής λειτουργίας της εφαρμογής

-Διαφήμιση-

γράφουν η Φωτεινή Μακρή, Γιάννης Τσατσάκης

Τη δυνατότητα να υποβάλουν ακόμα και τώρα, δηλαδή εκπρόθεσμα, στο σύστημα «Άρτεμις» τις δηλώσεις παραδόσεων γάλακτος που αφορούν το δ’ τρίμηνο του 2019 έχουν οι κτηνοτρόφοι καθώς, λόγω της πρώτης και πιλοτικής περιόδου λειτουργίας της εφαρμογής, αποφασίστηκε να μην ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Όπως είναι γνωστό, η ΚΥΑ (αρ. 838/51008/14-3-2019) που υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2019 προέβλεπε ότι οι σχετικές υποχρεώσεις των παραγωγών αρχίζουν να έχουν ισχύ και να εφαρμόζονται μετά την παρέλευση μεταβατικής περιόδου έξι μηνών. Ουσιαστικά, οι κτηνοτρόφοι είχαν υποχρέωση να υποβάλουν δηλώσεις παραδόσεων του προϊόντος τους για το δ’ τρίμηνο του 2019, με την προθεσμία να εκπνέει στις 31 Ιανουαρίου. Όπως αναφέρουν ωστόσο στην «ΥΧ» πηγές του ΕΛΓΟ-««Δήμητρα»», λόγω της δοκιμαστικής λειτουργίας της πλατφόρμας, της έλλειψης ενημέρωσης αρκετών παραγωγών αλλά και ορισμένων προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στην εφαρμογή, αποφασίστηκε η προθεσμία να παραταθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Όπως θα δούμε παρακάτω, η «ελαστικότητα» αυτή δεν πρέπει να αποτελέσει αφορμή για τη μη υποβολή των δηλώσεων εκ μέρους των παραγωγών, καθώς άλλες κυρώσεις (που σχετίζονται με τη λήψη ή μη «ενεργού ηλεκτρονικού κωδικού έγκρισης») καραδοκούν. Επιπλέον, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα δοθεί αντίστοιχη παράταση για τις δηλώσεις του α’ τριμήνου του 2020 οι οποίες, βάσει της ΚΥΑ, πρέπει να υποβληθούν μέχρι το τέλος Απριλίου.

Οι υποχρεώσεις παραγωγών-αγοραστών

Ας δούμε όμως συνοπτικά τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» οι παραγωγοί και οι αγοραστές γάλακτος. Ξεκινώντας από τους πρώτους, βάσει της απόφασης υποχρεούνται να υποβάλλουν τριμηνιαίες δηλώσεις παραδόσεων γάλακτος.

Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται υπό τη μορφή μίας συγκεντρωτικής, αναλυτικής κατάστασης των παραδόσεων του παραγωγού ανά μήνα σε διάστημα τριών μηνών, μαζί με την αξία αυτών, για κάθε είδος γάλακτος χωριστά. Η δήλωση υποβάλλεται κάθε τρίμηνο και το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τέλος του τριμήνου στο οποίο αφορούν οι παραδόσεις γάλακτος. Αντίστοιχη υποχρέωση προβλέπεται και για τους αγοραστές, με τη διαφορά ότι η δική τους δήλωση υποβάλλεται σε μηνιαία βάση.

Συγκεκριμένα, κάθε πρώτος αγοραστής γάλακτος υποχρεούται να υποβάλει στην εφαρμογή τη μηνιαία δήλωση παραλαβών γάλακτος «η οποία συνίσταται σε μια συγκεντρωτική, αναλυτική κατάσταση των παραλαβών του μηνιαίως, μαζί με την αξία αυτών, για κάθε είδος γάλακτος χωριστά, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον χρόνο της παραλαβής του γάλακτος».

Σημειωτέον ότι τις ίδιες πληροφορίες έχουν υποχρέωση να καταχωρούν στην εφαρμογή και οι παραγωγοί που μεταποιούν οι ίδιοι το σύνολο ή/και μέρος του γάλακτος της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης.

Κυρώσεις

Όπως προαναφέραμε, για το τελευταίο τρίμηνο το 2019 δεν θα επιβληθούν πρόστιμα. Θα πρέπει, ωστόσο, να ξεκινήσουμε συστηματικά τις υποβολές γιατί, αν διαπιστωθεί ότι παραγωγοί παραδίδουν γάλα σε αγοραστές που δεν έχουν ενεργό ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης ή χωρίς οι ίδιοι προηγουμένως να έχουν λάβει ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 200 ευρώ συν 2,5% επί της αξίας των ετησίων παραδόσεων γάλακτος.

Αντίστοιχα για τους αγοραστές, αν διαπιστωθεί ότι παραλαμβάνουν γάλα ή/και γαλακτοκομικά συστατικά/προϊόντα που προορίζονται για περαιτέρω χονδρική πώληση ή για μεταποίηση από παραγωγούς ή άλλους αγοραστές που δεν έχουν ενεργό ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης ή χωρίς προηγουμένως οι ίδιοι να έχουν λάβει ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 500 ευρώ συν 2,5% επί της αξίας των ετησίων παραλαβών γάλακτος ή/και γαλακτοκομικών συστατικών/προϊόντων.

-Διαφήμιση-