Παράταση έως τις 29 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις

Την παράταση για ένα μήνα της προθεσμίας υποβολής των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανακοίνωσε επισήμως το υπουργείο Οικονομικών, μέσω σχετικής απόφασης που υπογράφει η υφυπουργός, Κατερίνα Παπανάτσιου. 

Οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν πλέον, τόσο από τα φυσικά όσο και από τα νομικά πρόσωπα, μέχρι τις 29 Ιουλίου ενώ δεν γίνεται λόγος στην απόφαση για κάποια αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης του φόρου. 

Κάτι που σημαίνει ότι, εφόσον δεν υπάρξει κάποια νεότερη ανακοίνωση, ο φόρος εισοδήματος θα πρέπει να πληρωθεί σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται μέχρι τις 31 Ιουλίου (δηλαδή δύο μέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής), η δεύτερη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. 

Αναλυτικά η απόφαση Α.1211/2019 αναφέρει τα εξής: 

«1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2019.

  1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2019