Παράταση έως την Τρίτη 2 Απριλίου για την καταβολή των εισφορών Φεβρουαρίου

Περιθώριο λίγων ακόμα ημερών για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου θα έχουν οι αγρότες και οι εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο, όπως και όλοι οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι, μετά την παράταση που ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Η σχετική προθεσμία παρατείνεται έως την Τρίτη 2 Απριλίου 2024 και, πέρα από τις τρέχουσες εισφορές, αφορά και στις δόσεις ρυθμίσεων. Η παράταση δίνεται λόγω των «ειδικών αργιών διατραπεζικών συναλλαγών έτους 2024 στις 29/03/2024 (Μεγάλη Παρασκευή των καθολικών) και 01/04/2024 (Δευτέρα του Πάσχα των καθολικών).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, παρατείνεται έως τις 2/4/2024 η προθεσμία καταβολής:

1) Τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Δημοσίου Τομέα μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2024.

2) Τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (ιδιωτικός τομέας) και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2024.

3) Τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου 2024 και αντίστοιχων δόσεων εκκαθάρισης εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, καθώς και δόσεων εκκαθάρισης εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο π. ΟΓΑ.

4) Ασφαλιστικών εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης κ.λπ., με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 29η Μαρτίου 2024.

5) Δόσεων τμηματικής εξόφλησης οφειλών/ρυθμίσεων μηνός Μαρτίου 2024.