Παρατείνονται έως τις 30 Ιουνίου οι θητείες των διοικήσεων των συνεταιρισμών

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (30.03.2020/2020 (ΦΕΚ 75Α) με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Δείτε ΕΔΩ την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τους Συνεταιρισμούς

Παρατείνονται οι θητείες των Διοικήσεων των συνεταιρισμών