Πατάτα: Κίνδυνος περονόσπορου στο οροπέδιο Λασιθίου

Στο οροπέδιο Λασιθίου η καλλιέργεια της πατάτας βρίσκεται στο βλαστικό στάδιο λίγο πριν από το κλείσιμο έως και την άνθιση, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου. Το διάστημα 11- 13 Ιουνίου επικράτησαν ευνοϊκές συνθήκες για προσβολές από περονόσπορο (βροχή ύψους 9,9 mm και 35 συνεχόμενες ώρες με μέση σχετική υγρασία 90,8% και μέση θερμοκρασία 16,2 οC).

Οι παραπάνω συνθήκες, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, ευνοούν την εμφάνιση συμπτωμάτων του μύκητα, που θα γίνονται αντιληπτά γύρω στις 17 Ιουνίου, ιδιαίτερα στις καλλιέργειες που βρίσκονται σε πιο προχωρημένο βλαστικό στάδιο. Ιδιαίτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι καλλιέργειες που βρίσκονται κοντά στο στάδιο του κλεισίματος και μετά.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, χρειάζεται ο έλεγχος της καλλιέργειας για τυχόν εμφάνιση συμπτωμάτων, ενώ σε καλλιέργειες που εμφανίζονται συμπτώματα να γίνεται άμεσα επέμβαση με διεισδυτικά ή διασυστηματικά σκευάσματα ή μείγματα αυτών με σκευάσματα επαφής.