ΠΕ Έβρου: Βεβαιώσεις αμπελοκαλλιέργειας για απόσταξη στέμφυλων

Ανακοίνωση για τις διαδικασίες έκδοσης άδειας απόσταξης σταφυλιών από την Περ. Ηπείρου
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Ενόψει της έναρξης της νέας αποστακτικής περιόδου 2016 – 2017, ανακοινώνεται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ότι οι βεβαιώσεις αμπελοκαλλιέργειας για απόσταξη στέμφυλων θα χορηγούνται μόνο κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 436/2009 και το άρθρο 11 της ΥΑ 1011/21054/18-02-16 (ΦΕΚ 486Β), η δήλωση συγκομιδής είναι υποχρεωτική, διαφορετικά οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων αποκλείονται από όλα τα προγράμματα που αφορούν την αμπελοκαλλιέργεια.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Ως εκ τούτου οι αμπελοκαλλιεργητές καλούνται, μέσω ανακοίνωσης, να προσέρθουν εγκαίρως, από τις 3 Οκτωβρίου 2016, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Έβρου ή και στα κατά τόπους Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Α.Δ. Ταυτότητας ή δίπλωμα) για να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση βεβαίωσης αμπελοκαλλιέργειας για απόσταξη στέμφυλων.

Οι βεβαιώσεις για κάτω από ένα στρέμμα θα δίνονται από τους Δήμους και από τις Δημοτικές Ενότητες του κάθε Δήμου.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές