Πέφτουν υπογραφές για το Αγροτικό Ταμείο Εγγυήσεων

Στην τελική ευθεία για τη δημοσίευση της πρόσκλησης προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Με κόφτες τα νέα Σχέδια Βελτίωσης
-Διαφήμιση-

ΣΤΑ 400 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Ο ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές μεταξύ υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) στην τελική συμφωνία χρηματοδότησης αγροτικών επενδύσεων μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων, γεγονός που θα ανοίξει ουσιαστικά τον δρόμο για τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης προς τα τραπεζικά ιδρύματα.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαρτίου, μεταξύ του Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπου Κασίμη, και του διευθύνοντος συμβούλου του EIF, Pier Luigi Gilibert, δόθηκαν διαβεβαιώσεις για την επίλυση των τελευταίων εκκρεμοτήτων που αποτελούσαν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των δύο πλευρών το τελευταίο διάστημα. Οι εκκρεμότητες αυτές είχαν να κάνουν με το Δίκαιο υπό το οποίο θα λειτουργεί το νεοσύστατο Ταμείο –η Αθήνα επέμενε και, όπως φαίνεται, πέτυχε να ισχύσει το ελληνικό Δίκαιο–, τον φορέα στον οποίο θα τηρείται ο σχετικός λογαριασμός –θα είναι, όπως όλα δείχνουν, η Τράπεζα της Ελλάδος– και την καταβολή των δόσεων που θεωρείται τεχνικό ζήτημα, το οποίο πολύ σύντομα θα διευθετηθεί.

Χρηματοδοτήσεις από 10.000 ευρώ

Με την υπογραφή της συμφωνίας, το ΕIF, που θα είναι και ο διαχειριστής του Ταμείου Εγγυήσεων, θα ξεκινήσει τις διαδικασίες επιλογής των τραπεζών που θα συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό εργαλείο και στις οποίες, με πόρους του ΠΑΑ 2014 – 2020 (και ενδεχομένως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, «πακέτο Junker»), θα παρέχονται εγγυήσεις για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου δανείων προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Οι εγγυήσεις αυτές παρέχονται στις τράπεζες με μηδενικό κόστος, έτσι ώστε αυτές, με τη σειρά τους, να περάσουν τα οφέλη στους γεωργούς και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής και μειωμένες εξασφαλίσεις.

Τα κεφάλαια που θα εισφέρει το ΠΑΑ ανέρχονται σε 80 εκατ. ευρώ και, μέσω της σημαντικής μόχλευσης που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, το σύνολο των δανείων που θα χορηγηθούν σε αγρότες και επιχειρήσεις εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 400 εκατ. ευρώ. Οι χορηγήσεις θα ξεκινούν από 10.000 ευρώ και θα αφορούν τη χρηματοδότηση επενδύσεων στα Σχέδια Βελτίωσης και στη Μεταποίηση, με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να εκτιμά ότι μπορούν να δώσουν άμεσα λύση σε προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου. Εφόσον δεν υπάρξουν σημαντικές γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, τα πρώτα δάνεια αναμένεται να είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους μέσα στο καλοκαίρι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνάντηση της Πέμπτης το ΕΙF εμφανίστηκε διατεθειμένο να συμβάλει στη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα και με πιο στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ στο κάδρο εξακολουθεί να υπάρχει το Ταμείο Συνεπενδύσεων (Equity Fund).