Εκλογές 2023: Οι προτεραιότητες των υποψήφιων Περιφερειαρχών Πελοποννήσου

Διαφοροποιημένοι εμφανίζονται οι υποψήφιοι περιφερειάρχες Πελοποννήσου στις δηλώσεις που έκαναν στην «ΥΧ» για τις προτεραιότητες που έχουν θέσει σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα της περιφέρειας.

Ακολουθούν οι δηλώσεις πέντε εξ αυτών.

 

Δημήτρης Πτωχός – «Η Πελοπόννησος Μπροστά»
«Η Πελοπόννησος Μπροστά» με τους αγρότες της στην πρώτη γραμμή

Όσοι ζούμε στην Πελοπόννησο, γνωρίζουμε ότι πρόκειται για έναν τόπο με σπουδαία αγροκτηνοτροφική παραγωγή, η οποία μπορεί να αναβαθμιστεί κι άλλο, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και πλούτο για όλους.

Για αυτό και στον συνδυασμό μας «Η Πελοπόννησος μπροστά» δίνουμε έμφαση στην υιοθέτηση σύγχρονων, περιβαλλοντικά ορθών πρακτικών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων.

Γνωρίζουμε ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας χρειάζονται στήριξη και καθοδήγηση για να πετύχουν αυτήν τη μετάβαση. Και δέσμευσή μας είναι η διεύρυνση και η προκαταβολική πληρωμή όλων των επιδοτήσεων, καθώς και η άμεση καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους.

Χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο δίκτυο μεταφορών, αλλά και τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Για αυτό το πρόγραμμά μας περιέχει όλα τα απαραίτητα έργα για την ασφαλή και ταχεία μεταφορά των προϊόντων μας. Και για αυτό έχουμε έτοιμο ένα νέο, βιώσιμο σχέδιο διαχείρισης υδάτινων πόρων, ώστε μέχρι το 2028 να μη χάνουμε ούτε μία σταγόνα βρόχινου νερού.

Δημιουργούμε ακόμα ισχυρότερα brand name προϊόντα. Εκμεταλλευόμαστε τα συγκριτικά πλεονέκτημα κάθε περιοχής, προωθώντας την τυποποίηση, ώστε να ενισχύσουμε την αναγνωρισιμότητά τους, ανοίγοντας δρόμους για τις αγορές τους εξωτερικού.

Συνδέουμε τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Ενθαρρύνουμε τις συνεργασίες μεταξύ τουριστικών καταλυμάτων και αγροτικών επιχειρήσεων. Στόχος μας, η προβολή της γαστρονομικής ταυτότητας της Πελοποννήσου και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής.

Πέτρος Τατούλης – «Νέα Πελοπόννησος»
Ενίσχυση των οικογενειακών επιχειρήσεων και δημιουργία ισχυρής αγοράς

Δουλειά για όλους και αύξηση εισοδήματος, κοινωνική προστασία και συνοχή, ποιότητα ζωής και ασφάλεια, είναι το τρίπτυχο που εκφράζει τη στρατηγική μας για μια νέα, ισχυρή Πελοπόννησο.

Στοχεύουμε σε δύο κατευθύνσεις:

1. Στη μετατροπή εκατοντάδων και ίσως χιλιάδων νέων αγροτών σε μικρούς εξαγωγείς. Το μοντέλο που ακολουθήσαμε για την προώθηση της μικρής οικογενειακής αγροτικής επιχείρησης στις ευρωπαϊκές εκθέσεις τροφίμων είχε εξαιρετικά αποτελέσματα και θα το ενισχύσουμε.

Στοχεύουμε σε περισσότερες από 2.000 συμμετοχές μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων ανά έτος σε διεθνείς εκθέσεις γαστρονομίας και αγροτοδιατροφικού χαρακτήρα, που διοργανώνονται σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Σε όλες τις εκθέσεις, η περιφέρεια θα εξασφαλίζει το περίπτερο, την οργάνωση (μεταφορά – διαμονή), τη διερμηνεία και την προβολή. Στην επόμενη πενταετία, θα δοθεί η δυνατότητα σε 10.000 μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις να κλείσουν απευθείας συμφωνίες για την εξαγωγή των δικών τους προϊόντων, που θα έχουν περιβληθεί με οικιακή συσκευασία.

2. Στη δημιουργία ισχυρής αγοράς για τη διάθεση των προϊόντων μας στη ραγδαία αναπτυσσόμενη τουριστική δραστηριότητα της Πελοποννήσου. Η αγροτοδιατροφική οικονομία σε δίπολο με την τουριστική δραστηριότητα.

Βήμα-βήμα, ο ένας πόλος θα ενισχύει και θα υποστηρίζει τον άλλο. Η πελοποννησιακή γαστρονομία, η παραδοσιακή ντόπια κουζίνα, με βάση τα δικά μας προϊόντα, έρχεται σε πρώτο πλάνο δίπλα στη θάλασσα, στα μονοπάτια και στον πολιτισμό.

Δημήτρης Κουτσούλης – «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΖΩΗΣ»
Οι πέντε προτάσεις μας για την ανάταξη του πρωτογενούς τομέα

Το ποσοστό συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα στη διαμόρφωση του εθνικού ΑΕΠ ήταν (για το έτος 2006) 5,60%, ενώ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε το 9,2%.

Μετά από δύο χρόνια, τα ποσοστά αυτά είχαν διαμορφωθεί ως εξής: Εθνικό επίπεδο: 4,00%, Περιφέρεια Πελοποννήσου: 7,90%.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι ακόμα και μέσα στην περίοδο της ύφεσης, ο πρωτογενής τομέας ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό τμήμα της παραγωγικής δραστηριότητας της Πελοποννήσου, σε ποσοστό σημαντικά αυξημένο από τον εθνικό μέσο όρο. Οι προτάσεις-δεσμεύσεις μας είναι οι εξής:

1. Ενίσχυση των συνεταιριστικών δομών ως το μόνο βιώσιμο μοντέλο εξασφάλισης ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας. Δημιουργία Ταμείου Εγγυοδοσίας της περιφέρειας για τη χρηματοδοτική ενίσχυση μέσω τραπεζικού δανεισμού σε συνεταιριστικές πρωτοβουλίες.

2. Κατοχύρωση «παραγωγικής ταυτότητας» στα αγροτικά προϊόντα της Πελοποννήσου, με την προώθηση βιολογικών καλλιεργειών και προϊόντων ετικέτας υψηλής ποιότητας.

3. Διοχέτευση των χρηματοδοτικών πόρων και της παρεχομένης υποστηρικτικής τεχνογνωσίας σε αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών και αναδιοργάνωση των παραγωγικών δομών.

4. Υποστήριξη των παραγωγικών δομών ώστε να εφαρμόσουν καθετοποιημένες διαδικασίες, να εξορθολογιστεί το κόστος παραγωγής και λειτουργίας και να καταστούν ανταγωνιστικές.

5. Τέλος, θα προωθήσουμε πολιτικές καθιέρωσης Προτύπων Ποιότητας σε όλα τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα.

Μανώλης Μάκαρης – «ΠΡΩΤΑ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»
Προτεραιότητα στην άρδευση και στους εργάτες γης

Όραμα της παράταξής μας είναι μια Πελοπόννησος με μέλλον για όλους και όλες.

Στοχεύουμε στην αυτάρκεια, ώστε να τρώμε τοπικά, νόστιμα και ποιοτικά προϊόντα που παράγει ο τόπος μας, καθώς και στην ανταγωνιστικότητα, ώστε να φτάσει το brand name «Πελοπόννησος» σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο πρωτογενής τομέας είναι πνοή για τον τόπο μας. Το αρδευτικό νερό θα τον κρατήσει ζωντανό και θα τον αναπτύξει. Έτσι, δίνουμε προτεραιότητα στα έργα διαχείρισης υδάτων, με ειδικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης και της υφαλμύρωσης και προχωράμε στην άμεση εκκίνηση των βαλτωμένων -παρά την ύπαρξη διαθέσιμων κονδυλίων- αρδευτικών έργων.

Σημαντικό είναι να ενταχθούν τα αγροτικά προϊόντα σε μεγαλύτερα οικοσυστήματα (Συνεταιρισμοί, Ομάδες παραγωγών, ΚοινΣΕΠ) για μείωση κόστους παραγωγής και ολοκληρωμένη διαχείριση. Επίσης, δεσμευόμαστε για:

● Ολοκλήρωση των εν εξελίξει έργων και εκπόνηση σχεδίων για νέα έργα.

● Κίνητρα για μόνιμη και νόμιμη απασχόληση εργατών γης, σε αξιοπρεπείς συνθήκες.

● Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών για στήριξη των τοπικών προϊόντων και καταπολέμηση της αισχροκέρδειας της αγοράς.

Είμαστε η μοναδική παράταξη που προτείνει μόνιμα προγράμματα επιμόρφωσης αγροτών. Έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης της κυκλικής οικονομίας. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί πόροι που μπορούν να αξιοποιηθούν για σύγχρονη, παραγωγική, βιώσιμη, ανταγωνιστική πρωτογενή παραγωγή. Σκοπός μας να θωρακίσουμε την Πελοπόννησο και τους Πελοποννήσιους απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και οποιασδήποτε κρίσης μπορεί να προκύψει.

Νίκος Κουτρουμάνος – «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
Να πάρουμε πίσω όσα χάσαμε

Η Λαϊκή Συσπείρωση στέκεται στην πρώτη γραμμή, δίπλα στους μικρομεσαίους αγρότες που δίνουν σκληρή μάχη επιβίωσης, εκτεθειμένοι στις φυσικές καταστροφές, στις αντίξοες συνθήκες παραγωγής και έχοντας να αντιμετωπίσουν τη «ληστεία» του κόπου τους από εμποροβιομηχάνους, τραπεζίτες και κράτος.

Καταδικάζει τους υπεύθυνους, την ΕΕ και τις κυβερνήσεις, που με την πολιτική τους οδηγούν τη μικρομεσαία αγροτιά στη φτώχεια και στην καταστροφή, προκειμένου να διασφαλίσουν τα κέρδη των μονοπωλίων.

Δίνει απάντηση σε περιφερειάρχες και δημάρχους που πάνε σταθερά το «γράμμα» της αντιλαϊκής πολιτικής, που δηλώνουν αναρμόδιοι στα αιτήματα του οργανωμένου αγροτικού κινήματος και εναντιώνονται στις μορφές πάλης που ασκούν πίεση στις κυβερνήσεις, όπως είναι τα μπλόκα. Διαθέτει τις δυνάμεις της για τη στήριξη των αγροτικών αγώνων, εναντιώνεται στην ποινικοποίησή τους.

Μάχεται στα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια για τα συμφέροντα και τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων. Αγωνίζεται για να διαμορφωθεί η συμμαχία ανάμεσα στους βιοπαλαιστές αγρότες και τους εργαζόμενους, για να εμποδίσουμε και να βάλουμε τέλος στη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική. Πρωτοστατεί στη διεκδίκηση για να πάρουμε πίσω όσα χάσαμε.

Ισχυρή Λαϊκή Συσπείρωση σημαίνει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, κόντρα σε δημάρχους και περιφερειάρχες που είναι τα «καλά παιδιά» των κυβερνήσεων και της ΕΕ. Αυτές οι διοικήσεις διαχειρίζονται εκατομμύρια ευρώ για να τα στέλνουν δώρο στα μονοπώλια (ΠΑΑ, ΠΟΠ, συμβολαιακή γεωργία, ενισχύσεις).

Ισχυρή Λαϊκή Συσπείρωση για να ακουστεί δυνατά η φωνή των λαϊκών διεκδικήσεων για έργα, υποδομές στην ύπαιθρο, υπηρεσίες προς όφελος των λαϊκών αναγκών.