Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Καβάλας: Η φθινοπωρινή προστασία της ελιάς

Συμβουλές φυτοπροστασίας για την ελιά παρέχει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας στους παραγωγούς.

Κυκλοκόνιο

Συγκεκριμένα, καταγράφει ότι οι συνθήκες που επικρατούν (υψηλή υγρασία σε συνδυασμό με πτώση θερμοκρασίας) είναι ευνοϊκές για μολύνσεις από το κυκλοκόνιο, το οποίο εμφανίζεται κυρίως στα φύλλα των ελαιοδέντρων. Προκαλεί φυλλόπτωση, εξασθένιση των δέντρων και σε έντονες προσβολές μειωμένη καρποφορία.

Συνιστάται να γίνει τις επόμενες ημέρες ένας ψεκασμός με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη το περιθώριο πριν από τη συγκομιδή που ορίζεται στην ετικέτα. Σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη υγρασία, προτείνεται να γίνει ένας επαναληπτικός ψεκασμός μετά από έναν μήνα. Εάν συμπίπτει με την περίοδο συγκομιδής, ο ψεκασμός καλό είναι να ακολουθήσει τη συλλογή του ελαιοκάρπου.

Καπνιά

Την παράλληλη αντιμετώπιση της καπνιάς μαζί με το κυκλοκόνιο προτείνει το Περιφερειακό Κέντρο. Συγκεκριμένα, τονίζει ότι η καλύτερη αντιμετώπιση επιτυγχάνεται με την καταπολέμηση των κοκκοειδών την κατάλληλη εποχή. Η καπνιά είναι το μαύρισμα που παρατηρείται πάνω στα φύλλα και στους κλαδίσκους των ελαιοδέντρων, με αποτέλεσμα να εμποδίζει τις διαδικασίες φωτοσύνθεσης και διαπνοής. Δημιουργείται από μύκητες που αναπτύσσονται στα μελιτώματα εντόμων.

Καρκίνωση

Η ασθένεια της καρκίνωσης δημιουργείται από την είσοδο του βακτηρίου ψευδομονάδα στις πληγές και σχισμές του φλοιού των κλάδων της ελιάς. Ιδανικές συνθήκες για την είσοδο του βακτηρίου υπάρχουν μετά το κλάδεμα, χαλάζι, παγετό, συγκομιδή.

Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα της καρκίνωσης είναι οι όγκοι που δημιουργούνται στους βραχίονες και στους βλαστούς των ελαιοδέντρων. Αντιμετωπίζεται με αφαίρεση και κάψιμο των κλαδίσκων και κλάδων που έχουν τους όγκους. Στους μεγάλους βραχίονες συνιστάται να γίνεται αφαίρεση των όγκων και απολύμανση των πληγών με ένα πυκνό διάλυμα χαλκούχου σκευάσματος.

Χρειάζεται απολύμανση των κλαδευτικών εργαλείων και ένας ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα μετά από χαλάζι, παγετό, κλάδεμα και συλλογή.