Περιορισμένο το ενδιαφέρον στην Ηλεία για την αναδιάρθρωση αμπελώνων

Μόνο πέντε αιτήσεις οινοπαραγωγών προκρίθηκαν στην Ηλεία για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων, γεγονός που αποδεικνύει την έλλειψη ενδιαφέροντος των αμπελουργών του νομού για να επενδύσουν σε νέες καλλιέργειες αμπελώνων.

Οι αιτήσεις αφορούν συνολικά μόλις 28 στρέμματα με σχετικά χαμηλή βαθμολογία (4,1 κάθε μία από τις αιτήσεις) που επιδοτούνται με 45.360 ευρώ συνολικά. Πρόκειται για αναδιάρθρωση αμπελώνων τριών και τεσσάρων στρεμμάτων και μόνο μία αίτηση εξ αυτών αφορά 14 στρέμματα που επιδοτείται με 22.680 ευρώ.

Οι άλλες τέσσερις επιδοτούνται για έκταση τριών στρεμμάτων με 4.860 ευρώ εκάστη και για τέσσερα στρέμματα με 6.840 ευρώ. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργήθηκαν οι αναγκαίοι επιτόπιοι έλεγχοι και αναμένεται να συνταχθούν οι καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων ωφελούμενων αμπελουργών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Αξίζει να επισημανθεί πως το αντίστοιχο πρόγραμμα της περσινής περιόδου 2020-2021, ο νομός κινήθηκε σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, καθώς εντάχθηκαν 14 αμπελουργοί με 84 στρέμματα και συνολική επιδότηση 120.000 ευρώ.

Κατά συνέπεια, φέτος το όφελος για την Ηλεία, σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση αμπελώνων, κινήθηκε στο 1/3 του περσινού προγράμματος. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στους δικαιούχους σε όλη τη χώρα είναι 7.853.125,45 ευρώ για αναδιάρθρωση αμπελώνων συνολικά 4.770 στρεμμάτων.