Πήρε ΦΕΚ το πλαίσιο λειτουργίας των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2710/2019) η Κοινή Υπουργική Απόφαση, που συνυπογράφουν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αγορών Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων.

Σύμφωνα με την απόφαση, «Αγορά Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων» είναι η οργανωμένη αγορά, στην οποία μετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί, αγροτικοί συνεταιρισμοί βιολογικών προϊόντων ή/και αγροτικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους είναι μέλη παραγωγοί βιολογικών προϊόντων, με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των βιολογικών αγροτικών προϊόντων ή/και μεταποιημένων βιολογικών αγροτικών προϊόντων, που οι ίδιοι παράγουν ή/και οικοτεχνικών βιολογικών αγροτικών προϊόντων, το βασικό συστατικό των οποίων είναι δικής τους παραγωγής.

Με τη νομιμοποίηση και διασφάλιση της λειτουργίας των συγκεκριμένων αγορών ο καταναλωτής μπορεί πλέον να έλθει σε άμεση επαφή και να δημιουργήσει διαπροσωπική σχέση με τον παραγωγό, αφού πωλεί ο ίδιος τα αγροτικά του προϊόντα, στην αγορά παραγωγών, που βρίσκεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας στην οποία έχει την έδρα της εκμετάλλευσής του.

Δείτε ΕΔΩ την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης