Πήρε ΦΕΚ η πλατφόρμα δήλωσης αποθεμάτων, έως 6/4 η προθεσμία

Στον ιστότοπο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ ή του TAXISNET θα δηλώνουν από σήμερα Δευτέρα 4/4 οι επιχειρήσεις τα αποθέματά τους σε τρόφιμα και εφόδια, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Φύλλο της Κυβερνήσεως (Β’, 1549) της 4η Απριλίου 2022. Η «ΥΧ» είχε πρώτη γνωστοποιήσει την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας στο φύλλο της Παρασκευής 1/4. Τα στοιχεία αποθεμάτων μπορούν να δηλώνονται από τους υπόχρεους έως και την Τετάρτη 06/04/2022. Οι υπόχρεοι δηλώνουν την ποσότητα των αποθεμάτων τουλάχιστον μία φορά κάθε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ανά είδος, σε κιλά για τα στερεά, σε λίτρα για τα υγρά και σε τεμάχια όπου ενδείκνυται. Επιπλέον δηλώνουν τη χώρα προέλευσης του είδους, την κατηγορία που ανήκει η επιχείρηση τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης (τη διεύθυνση του χώρου ή των χώρων αποθήκευσης των ειδών.

Η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την 28.03.2022, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4916/2022, ενώ με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ως άνω χρονικό διάστημα μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριών (3) επιπλέον μηνών κάθε φορά, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 87 του ν. 4916/2022.

Διαδικασία δήλωσης αποθεμάτων

  1. Οι υπόχρεοι του άρθρου 2 μπορούν να εισέλθουν στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα για τους σκοπούς της παρούσας είτε απευθείας, μέσω του συνδέσμου https://supplies.businessportal.gr, είτε μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov. gr/), στην οποία μπορούν να επιλέξουν τον σύνδεσμο: «Δήλωση Αποθεμάτων».
  2. Οι υπόχρεοι συνδέονται με την εφαρμογή ως εξής :α) οι επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ, β) οι επιχειρήσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο ΓΕΜΗ με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο TAXIS.
  3. Οι υπόχρεοι μετά την αρχική δήλωση των αποθεμάτων των προϊόντων του άρθρου 1 υποχρεούνται να επικαιροποιούν τη δήλωση των αποθεμάτων τους μία φορά τουλάχιστον κάθε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Κάθε νεότερη δήλωση αποθεμάτων θα πρέπει να απέχει χρονικά από την προηγούμενη δήλωση τουλάχιστον μία (1) ολόκληρη ημέρα.
  4. Οι υπόχρεοι που παραλείπουν να δηλώσουν τα αποθέματά τους εντός της προθεσμίας της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 3 του παρόντος, θεωρείται ότι έχουν Τεύχος B’ 1549/04.04.2022 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15785 κάνει δήλωση μηδενικού αποθέματος και μπορούν να υποβάλουν νεότερη δήλωση αποθεμάτων μόνο εφόσον έχει παρέλθει τουλάχιστον μία (1) ολόκληρη ημέρα από την πάροδο των άνω προθεσμιών.
  5. Ενδεχόμενη αύξηση των αποθεμάτων από την τελευταία εμπρόθεσμη δήλωση θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως με νόμιμα φορολογικά παραστατικά.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ