Ο Πλάτων Μαρλαφέκας νέος πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ

Ο Πλάτων Μαρλαφέκας εξελέγη ως ο νέος Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ για την επόμενη διετία, σε συνέχεια της 66ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22/03/2021. Ο κος Μαρλαφέκας είναι Πρόεδρος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, καθώς και Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Μάρκετινγκ της Ελληνικής Εταιρείας Αναψυκτικών και Χυμών ΛΟΥΞ.

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ που συγκροτήθηκε σε σώμα είναι τα εξής:

  • ΑντιπρόεδροιΕυάγγελος Καρκανάκης Α΄Αντιπρόεδρος Αναπτυξιακής Κρήτης και Απόστολος Παπαδούλης, Μέλος ΔΣ και Γενικός Διευθυντής ΑΕΔΕΠ
  • ΓραμματέαςΣτυλιανός Αστρακάς, Γενικός Διευθυντής ΑΝΔΙΑ                                                            
  • Μέλη: οι κ.κ. Δημήτριος Σκάλκος (Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ), Φωκίων Θωμάς Αλγιανάκογλου, Πρόεδρος ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ,  Ελευθέριος Αντωνακόπουλος, Πρόεδρος ΕΛΑΝΕΤ,  Παντελής Χαβιαράς, εκπρόσωπος της ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ.

Ο ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας) είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με αντικείμενο τη Διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία), των ΠΕΠ (Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων), του μέτρου ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ για επιχειρήσεις και Δράσεων του Πράσινου Ταμείου.