Αυτό το άρθρο είναι 11 μηνών

Πλήρες πακέτο στήριξης αγροτών από την Εθνική

Από τα εξειδικευμένα προγράμματα συμβολαιακής μέχρι την «Κάρτα του Αγρότη»
21.07.2023
6' διάβασμα
plires-paketo-stirixis-agroton-apo-tin-ethniki-297402

Βιώσιμες παραγωγικές μονάδες, αλλά και μεμονωμένους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων χρηματοδοτεί στοχευμένα εδώ και 182 χρόνια η Εθνική Τράπεζα. Ωστόσο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, εφαρμόζει ένα διευρυμένο σχέδιο δράσης, με στόχο τη στήριξη και την οικονομική ανάπτυξη των παραγωγών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν στην «ΥΧ» στελέχη της, παρέχει κίνητρα και λύσεις στους γεωργούς και στους κτηνοτρόφους για την περαιτέρω εξέλιξή τους, μέσω εξειδικευμένων προϊόντων και προγραμμάτων, αλλά και με λύσεις για την τεχνολογική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της παραγωγής τους, καθώς στη σημερινή εποχή η τεχνολογία είναι απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη σε κάθε τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει εξειδικευμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Συμβολαιακής Γεωργίας/Κτηνοτροφίας, το οποίο εκσυγχρονίζει ολόκληρο το παραγωγικό και συναλλακτικό κύκλωμα αγοραστών και προμηθευτών αγροτικών προϊόντων. Μέσω του προγράμματος, η Εθνική Τράπεζα χρηματοδοτεί μέρος του κόστους παραγωγής γεωργών ή κτηνοτρόφων, τα προϊόντα των οποίων θα αγοραστούν στη συνέχεια βάσει συμβολαίου αγοραπωλησίας από συγκεκριμένη εμπορική ή μεταποιητική επιχείρηση.

Tι κερδίζουν οι παραγωγοί

Τα οφέλη για τους παραγωγούς που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι πολλαπλά, καθώς:

✱ Εξασφαλίζουν την αναγκαία ρευστότητα για τον καλύτερο προγραμματισμό της παραγωγικής περιόδου.

✱ Επωφελούνται των ευνοϊκών όρων χρηματοδότησης (χαμηλό επιτόκιο, ταχύτατες διαδικασίες), οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι στο καλλιεργούμενο προϊόν και στους όρους της συμφωνίας με τον αγοραστή.

✱ Επιτυγχάνουν μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της δυνατότητας άμεσης εξόφλησης εργατικού κόστους, αγορών εφοδίων και καυσίμων.

✱ Χρησιμοποιούν τα ταμειακά τους διαθέσιμα για περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητάς τους.

Η χρηματοδότηση των παραγωγών εξοφλείται αυτόματα μέσω των καταβολών που λαμβάνουν χώρα από την αγοράστρια εμπορική/μεταποιητική επιχείρηση.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις

Στο πρόγραμμα, έχουν ήδη ενταχθεί κορυφαίες εμπορικές/μεταποιητικές επιχειρήσεις της χώρας, με ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα, οι οποίες επίσης απολαμβάνουν σημαντικά οφέλη, καθώς, σύμφωνα με τα ίδια στελέχη:

✱ Διαχειρίζονται με μεγαλύτερη ευχέρεια την προβλεπόμενη παραγωγή και τον προγραμματισμό των αποθεμάτων τους.

✱ Μειώνουν τις ανάγκες τους για κεφάλαιο κίνησης εντός της καλλιεργητικής/παραγωγικής περιόδου, με αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών τους.

✱ Παρακολουθούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις συναλλαγές τους.

Παράλληλα, επωφελούνται και τα καταστήματα πώλησης αγροεφοδίων/καυσίμων, που εντάσσονται στο δίκτυο καταστημάτων του προγράμματος: Αφενός μέσω της τοποθέτησης μηχανήματος POS με ευνοϊκούς όρους και αφετέρου μέσω της δυνατότητας άμεσης είσπραξης των απαιτήσεών τους από τους χρηματοδοτούμενους, μέσω του προγράμματος, παραγωγούς.

Προείσπραξη ενισχύσεων

Σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η τράπεζα προσφέρει την «Κάρτα του Αγρότη», η οποία αποτελεί ένα πρωτοποριακό τραπεζικό προϊόν για την αγροτική οικονομία. Η «Κάρτα του Αγρότη» παρέχει στον παραγωγό τη δυνατότητα προείσπραξης έως του 80% συνολικά της βασικής και της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα, καθώς και των οικολογικών προγραμμάτων που δικαιούται κάθε χρόνο, με τη μορφή ορίου χρηματοδότησης.

Με τον τρόπο αυτόν, μπορεί να αξιοποιήσει την άμεση ρευστότητα που αποκτά, τη στιγμή που τη χρειάζεται, για να καλύψει τις ανάγκες από τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες, με προνομιακούς όρους.

Με την «Κάρτα του Αγρότη», ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης καθημερινών συναλλαγών και πληρωμών, όπως: Aγορά αναλώσιμων αγροεφοδίων, ζωοτροφών, φαρμάκων, καυσίμων, κάλυψη του κόστους επισκευής αγροτικών μηχανημάτων, εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών (ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, ΕΦΚΑ) και υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, λογαριασμών ΔΕΗ, ύδρευσης και αποχέτευσης, κάλυψη δαπανών έκδοσης και χρήσης εργοσήμου, καθώς και του κόστους υποβολής της Αίτησης Αγροτικής Ενίσχυσης, ανάληψη μετρητών μέσω του δικτύου ATM της τράπεζας σε ποσοστό έως το 10% του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού ορίου.

Βασική προϋπόθεση για να αποκτήσει κάποιος την «Κάρτα του Αγρότη» είναι να δικαιούται τη βασική και συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, καθώς και τα οικολογικά προγράμματα.

XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Κεφάλαιο κίνησης και επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους

Πέραν των προαναφερόμενων, η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης που εφαρμόζει για τη στήριξη και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, χρηματοδοτεί παραγωγούς και μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις για κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης ή υλοποίηση επενδύσεων (εντός ή εκτός των επιχορηγούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή του ΠΑΑ 2023-2027), με έμφαση στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη εξωστρέφεια.

Οι δράσεις αυτές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με βάση τη νέα ΚΑΠ 2023-2027. Οι δυνητικοί πελάτες με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζουν την απαραίτητη ρευστότητα, είτε για την υλοποίηση επενδύσεων, είτε για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών, με προνομιακούς όρους και ελκυστικά επιτόκια (λόγω της εγγύησης των φορέων και της εφαρμογής μειωμένων περιθωρίων επιτοκίου, απαλλαγής εισφοράς κ.λπ.).

Επιπλέον, η Εθνική Τράπεζα διευκολύνει τη διενέργεια των καθημερινών συναλλαγών των παραγωγών, μέσω της εγκατάστασης τερματικών συσκευών (POS) σε καταστήματα πώλησης αγροεφοδίων/καυσίμων και προσφέρει λύσεις σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών (καταθέσεις, κίνηση κεφαλαίων, εναλλακτικά δίκτυα κ.λπ.). Επίσης, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδηγώντας τους παραγωγούς σε μεθόδους και χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα καταστήσουν περισσότερο αποδοτική την καλλιεργητική τους διαδικασία.

Ωστόσο, επειδή οι υπηρεσίες προσφέρονται πάντα σε συνεργασία με τους αγρότες, ώστε να εντοπιστούν οι ανάγκες τους, περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για τα σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία και τα λοιπά εξειδικευμένα προϊόντα και προγράμματα της Εθνικής παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τα αρμόδια τμήματα του δικτύου των καταστημάτων της και στον ιστότοπο της τράπεζας (www.nbg.gr).