Πλήρης θρέψη καλαμποκιού για αυξημένες αποδόσεις

Η χώρα μας διακρίνεται για τις υψηλές στρεμματικές αποδόσεις του καλαμποκιού. Η υψηλή παραγωγικότητα, καθώς και η ταχεία ανάπτυξη της καλλιέργειας του καλαμποκιού την καθιστούν από τις πλέον απαιτητικές, όσον αφορά τις ανάγκες θρέψης.

Η επαρκής τροφοδοσία, με τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά, στον σωστό χρόνο, εγγυώνται τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το καλαμπόκι είναι μία από τις πιο αζωτόφιλες καλλιέργειες στον πλανήτη και, ως τέτοια, κάνει επιτακτική την ανάγκη για χρήση λιπασμάτων µε τεχνολογία στο άζωτο, όπως της σειράς Nutrimore, τόσο στη βασική όσο και στην επιφανειακή λίπανση.

Τα Nutrimore αποτελούν ολοκληρωμένη σειρά καινοτόμων λιπασμάτων νέας τεχνολογίας, ενισχυμένων με τον σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain – προϊόν της αμερικανικής εταιρείας Koch Agronomic Services και μεγαλύτερο παραγωγό σταθεροποιητών παγκοσμίως. Τα Nutrimore συνδυάζουν μειωμένο κόστος παραγωγής, αποτελεσματικότητα, αυξημένες αποδόσεις, εγγυημένο κέρδος και υπερέχουν στα σημεία, καθώς παρέχουν:

1. Πλεονέκτημα στο άζωτο. Τα Nutrimore είναι 100% ενισχυμένα µε τον σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain και χαρακτηρίζονται από μηδαμινές απώλειες αζώτου, παρέχοντας ισχυρή θρέψη και καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της καλλιέργειας σε όλα τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης. Όσο άζωτο εμπεριέχεται στο λίπασμα φτάνει στα φυτά και η σοδειά αυξάνεται τουλάχιστον κατά 10%-15%!

Αντιθέτως, λιπάσματα που περιέχουν νιτρικό άζωτο έχουν απώλειες άνω του 50%, λόγω ξεπλύματος και εξαέρωσης. Ομοίως, τα κοινά blending λιπάσµατα χάνουν πάνω από το 30%-40% του αζώτου που περιέχουν λόγω εξαέρωσης. Η μη επαρκής θρέψη και παροχή αζώτου στην καλλιέργεια οδηγεί σε μειωμένες αποδόσεις και μειωμένα έσοδα.

2. Πλεονέκτηµα στον φώσφορο. Ο φώσφορος που εµπεριέχεται σε όλους τους σύνθετους τύπους Nutrimore είναι 90% υδατοδιαλυτός, άρα σχεδόν πλήρως διαθέσιµος για τα φυτά, συγκριτικά µε άλλα λιπάσµατα που περιέχουν φώσφορο 50%-60% υδατοδιαλυτό. Η άριστη ποιότητα και η επαρκής ποσότητα φωσφόρου των Nutrimore εξασφαλίζει την άριστη και γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας.

3. Καινοτόµα DDP ιχνοστοιχεία WOLF TRAX. Οι τύποι Nutrimore, που προτείνονται για το καλαµπόκι, περιέχουν ψευδάργυρο νέας καινοτοµίας WOLF TRAX. Αυτός ο τύπος ψευδαργύρου (DDP) δεν είναι ξεχωριστός κόκκος, αλλά καλύπτει όλους τους κόκκους του λιπάσµατος, εξασφαλίζοντας έτσι τέλεια διασπορά και 100% απορρόφηση από τα φυτά.

Επιπλέον, δεν εγκλωβίζεται στο έδαφος, µε αποτέλεσµα να αποτρέπεται η συνηθισµένη για την καλλιέργεια του καλαµποκιού τροφοπενία ψευδαργύρου στα αρχικά στάδια, κυρίως λόγω χαµηλής θερµοκρασίας του εδάφους. Τα DDP ιχνοστοιχεία WOLF TRAX είναι δέκα φορές πιο ισχυρά από τα κοινά ιχνοστοιχεία, γι’ αυτό είναι εγγυηµένα πιο αποτελεσµατικά.

4. Πλήρης θρέψη. Τα Nutrimore παρέχουν τη δυνατότητα για επιλογή ιδανικού τύπου λιπάσµατος για το καλαµπόκι, µε τέλεια αναλογία σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο, αλλά και ψευδάργυρο. Με µία εφαρµογή παρέχουν πλήρη και στοχευµένη θρέψη, εξαλείφοντας τα κόστη που προκύπτουν από επαναλαµβανόµενες εφαρµογές λιπάσµατος.

Λιπάσματα νέας τεχνολογίας για το καλαμπόκι για καρπό και για ενσίρωμα

κάντε κλικ στον πίνακα για να τον δείτε μεγαλύτερο

Nutrimore: Τα μόνα µε διπλή ασπίδα προστασίας στην επιφανειακή λίπανση

Επιλέγοντας Nutrimore WINNER ή Nutrimore N-PLUS στην επιφανειακή λίπανση του καλαµποκιού, η καλλιέργεια επωφελείται της διπλής ασπίδας προστασίας που παρέχουν. Το Nutrimore WINNER παράγεται πάντα και µόνο µε θειική αµµωνία – χαµηλής οξύτητας, γι’ αυτό και είναι η µόνη σταθεροποιηµένη ουροθειική που παραµένει δραστική και άρα αποτελεσµατική για τουλάχιστον έναν χρόνο από την ηµέρα της ενσάκισης.

Χιλιάδες πειράµατα αξιόπιστων εργαστηρίων στην Αµερική, αλλά και παγκοσµίως, έχουν αποδείξει πως στις ουροθειικές για την παραγωγή των οποίων χρησιµοποιήθηκε θειική αµµωνία υψηλής οξύτητας, ο σταθεροποιητής NBPT απενεργοποιήθηκε σχεδόν άµεσα. Αυτό έχει ως συνέπεια το λίπασµα να χάνει µέσω εξαέρωσης πάνω από το 40% των µονάδων αζώτου που περιέχει τις πρώτες ώρες µετά την εφαρµογή του.

Ακόμη, ως επιπλέον ασπίδα προστασίας και στο Nutrimore WINNER, αλλά και στο N-PLUS, έρχεται να προστεθεί και η παρουσία του Agrotain, του µόνου γνήσιου και µε πατέντα αµερικανικού σταθεροποιητή ουρεάσης. Το Agrotain είναι ένα µείγµα NBPT και συγκεκριµένων βοηθητικών ουσιών, όχι ένας απλός NBPT παράγοντας.

Οι βοηθητικές ουσίες που εµπεριέχονται στο Agrotain προέκυψαν έπειτα από πολυάριθµα πειράµατα τόσο στην Αµερική όσο και σε πολλές άλλες χώρες µε πληθώρα περιβαλλοντικών συνθηκών. Αποδείχτηκε ότι ελλείψει αυτών ή µε χρήση διαφορετικών βοηθητικών ουσιών, το NBPT γίνεται ασταθές και χάνει την αποτελεσµατικότητά του. Mε τον κατάλληλο τύπο Nutrimore για τη βασική και την επιφανειακή λίπανση του χωραφιού, η σοδειά αυξάνεται τουλάχιστον κατά 10%-15%.