Ποιες είναι οι επιχειρήσεις αναπήνισης – επεξεργασίας κουκουλιών

Καθορίστηκε από το ΥΠΑΑΤ ο εθνικός κατάλογος επιχειρήσεων αναπήνισης – επεξεργασίας κουκουλιών.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι εκτροφείς – σηροτρόφοι προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τις εκτροφές που πραγματοποιούνται το 2024, μετά την ολοκλήρωση της εκτροφής, οφείλουν να παραδώσουν τα παραχθέντα κουκούλια σε μία ή περισσότερες εκ των επιχειρήσεων που εγκρίθηκαν.

Σημειώνεται ότι τα κουκούλια ζυγίζονται χλωρά κατά την παράδοσή τους.

Δείτε εδώ τις επιχειρήσεις