Αυτό το άρθρο είναι 11 μηνών

Ποιες προσκλήσεις τρέχουν και ποιες φέρνει το ΕΣΠΑ στις περιφέρειες

21.07.2023
19' διάβασμα
poies-proskliseis-trechoun-kai-poies-fernei-to-espa-stis-perifereies-270333

Τα περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι συνολικά 13, ένα δηλαδή για κάθε μία από τις ελληνικές περιφέρειες και περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας. Ήδη, όλες οι περιφέρειες έχουν ενεργοποιήσει το περιφερειακό τους πρόγραμμα και έχουν προγραμματίσει το πακέτο των προσκλήσεων για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι περισσότερες περιφέρειες, αυτήν τη στιγμή, τρέχουν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 δράσεις που αποτελούν συνέχεια δράσεων της περιόδου 2014-2020, ή έχουν ενεργοποιήσει νέες δράσεις, οι οποίες στην πλειονότητά τους απευθύνονται σε δημόσιους φορείς. Λίγες είναι οι περιφέρειες που έχουν προγραμματίσει ήδη από το 2023 να τρέξουν προσκλήσεις απευθυνόμενες στις επιχειρήσεις της εδαφικής τους εμβέλειας.

Η «ΥΧ» παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό με τις βασικές προσκλήσεις που τρέχουν και αναμένεται να τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα, με βάση τον προγραμματισμό και των 13 περιφερειών.

gaia-sense

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τρέχουν, μεταξύ άλλων, οι προσκλήσεις:

✱ Αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, ύψους 4 εκατ. ευρώ έως 31/10/2023 (απευθύνεται σε Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπουργείο Πολιτισμού και Εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα).

✱ Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, ύψους 8.698.914 ευρώ, έως 31/7/2023 (απευθύνεται σε ΕΕΤΑΑ).

✱ Κέντρα κοινότητας, ύψους 18.586.318 ευρώ, έως 31/8/2023 (απευθύνεται στους δήμους).

Αναμένονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες προσκλήσεις:

✱ Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας, ύψους 3,6 εκατ. ευρώ (Δυνητικοί δικαιούχοι: υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου/Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) σε συνεργασία με ΜΚΟ ή/και άλλους φορείς που θα επιλεγούν ως ανάδοχοι).

✱ Τοπικά πολεοδομικά και ειδικά χωρικά σχέδια, ύψους 12 εκατ. ευρώ (απευθύνεται σε περιφέρεια και δήμους).

✱ Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3, ύψους 10 εκατ. ευρώ (απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ενταγμένες στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΜΘ της περιόδου 2014-2020).

✱ Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης (π.χ. κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης – ενίσχυσης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού με αντικατάσταση παλαιωμένων αγωγών, διασύνδεση αγωγών, ενίσχυση διατομών κ.ά., υποδομές αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού ή αναβάθμισης υφιστάμενων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού κ.λπ.), ύψους 21 εκατ. ευρώ (απευθύνεται σε ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα (ΔΕΥΑ), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).


Κεντρική Μακεδονία

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τρέχουν, μεταξύ άλλων, οι εξής προσκλήσεις:

✱ Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, ύψους 45.793.823,73 ευρώ (δικαιούχοι της δράσης είναι είτε μία επιχείρηση, είτε μία ομάδα επιχειρήσεων ανεξάρτητων μεταξύ τους, είτε συμπράξεις επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, είτε μία επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων ανεξάρτητων μεταξύ τους μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων).

✱ Ανάπτυξη κτηριακών υποδομών εκπαίδευσης – έργα phasing στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (απευθύνεται στους δήμους Δέλτα, Ωραιοκάστρου, Αριστοτέλη, Πυλαίας – Χορτιάτη και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

✱ Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση, 30 εκατ. ευρώ (απευθύνεται σε υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

Μεταξύ των προσκλήσεων που έχουν προγραμματιστεί είναι:

✱ Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2023-2024, ύψους 33.384.419 ευρώ (απευθύνεται σε ΕΕΤΑΑ).

✱ Υποστήριξη πολιτιστικών θεσμών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ύψους 11.008.373 ευρώ (απευθύνεται σε δημόσιους φορείς).

✱ Προστασία παράκτιων και παρόχθιων περιοχών από τις πλημμύρες και τη διάβρωση – Έργα phasing, ύψους 7.639.000 ευρώ (απευθύνεται στους δήμους Κατερίνης, Αριστοτέλη, Δίου – Ολύμπου και Ιερά Μονή Αγίου Παύλου).


Δυτική Μακεδονία

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχουν προγραμματιστεί, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες προσκλήσεις:

✱ Ενίσχυση των υποδομών και δομών στήριξης της ΕΤΑΚ/Επέκταση των εγκαταστάσεων του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στην Πτολεμαΐδα, ύψους 5 εκατ. ευρώ (απευθύνεται σε ΕΚΕΤΑ).

✱ Ενίσχυση έρευνας επιχειρήσεων – ερευνητικών φορέων με έμφαση σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, ύψους 5 εκατ. ευρώ (απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, συνεργατικούς σχηματισμούς και συστάδες επιχειρήσεων με ακαδημαϊκά ή/και ερευνητικά ιδρύματα, ερευνητές).

✱ Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων/Ενίσχυση υφιστάμενων και ίδρυση επιχειρήσεων με έμφαση στους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, ύψους 12 εκατ. ευρώ (απευθύνεται σε υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις, υπό σύσταση επιχειρήσεις).

✱ Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων/Ενίσχυση επιχειρήσεων για δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών (Clusters), με έμφαση στους στρατηγικούς τομείς έξυπνης εξειδίκευσης, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ (απευθύνεται σε υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις, υπό σύσταση επιχειρήσεις, ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα – ινστιτούτα, τεχνολογικοί φορείς κ.ά.).

✱ Δράσεις στήριξης υφιστάμενων / νέων κοινωνικών επιχειρήσεων (ΚΑλΟ), ύψους 2 εκατ. ευρώ (απευθύνεται σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας).

✱ Αναβάθμιση ενδοπεριφερειακού δικτύου και προώθηση της συνδεσιμότητας με την Εγνατία και τους Κάθετους Άξονες/Τμηματοποιημένο (Phasing) έργο, ύψους 31.973.473 ευρώ (απευθύνεται σε Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ).


Στερεά Ελλάδα

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τρέχουν, μεταξύ άλλων, οι προσκλήσεις:

✱ Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας, ύψους 5.877.878 ευρώ έως 15/09/2023 (απευθύνεται σε δήμους).

✱ Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτηρίων και Υποδομών σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α’, ύψους 1.577.500 ευρώ, έως 26/07/2023 (δυνητικοί δικαιούχοι: Δήμοι Χαλκιδέων, Λαμιέων, Θηβαίων).

✱ Υποστήριξη της ψηφιοποίησης δημόσιων οργανισμών και ερευνητικών φορέων σε περιοχές εκτός ΒΑΑ – Στάδιο Α’, ύψους 1 εκατ. ευρώ, έως 28/07/2023 (απευθύνεται στην περιφέρεια).

✱ Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Στάδιο Α, ύψους 2 εκατ. ευρώ, έως 31/08/2023 (απευθύνεται σε υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – Γ.Δ. Οικονομικών & Επιτελικού Σχεδιασμού).

Αναμένονται, μεταξύ άλλων, οι προσκλήσεις προς δημόσιους φορείς:

✱ Έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και υποδομών του δημόσιου τομέα στην ΠΣτΕ, ύψους 13.894.971 ευρώ.

✱ Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην ΠΣτΕ, ύψους 27.510.912 ευρώ.

✱ Εξοπλισμός πολιτικής προστασίας, ύψους 6.500.000 ευρώ.


Ιόνια Νησιά

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων τρέχουν, μεταξύ άλλων, οι προσκλήσεις:

✱ Προγράμματα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ιόνια Νησιά, ύψους 10.831.500 ευρώ, έως 30/7/2023 (απευθύνεται σε επιτελική δομή ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ – Τομέα Παιδείας).

✱ Δημιουργία Εκκολαπτηρίου καινοτόμων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ύψους 1 εκατ. ευρώ, έως 29/12/2023 (απευθύνεται στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ή Σύμπραξη Δήμου Κ. Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων με φορείς τοπικού ερευνητικού & παραγωγικού συστήματος της Αστικής Αρχής ΒΑΑ πόλης Κέρκυρας).

✱ Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στα Ιόνια Νησιά, κύκλος 2022-2023, ύψους 4.733.334 ευρώ έως 29/12/2023 (Απευθύνεται σε ΕΕΤΑΑ ΑΕ).

Αναμένονται μεταξύ άλλων, οι προσκλήσεις:

✱ Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες υποδομές (πράξεις phasing), ύψους 700.000 ευρώ (απευθύνεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο).

✱ Δράσεις στον τομέα των Υδάτων – Πόσιμο νερό (πράξη phasing), ύψους 850.000 ευρώ (απευθύνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου).

✱ Αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων (πράξεις phasing εκτός αρμοδιότητας ΥΠΠΟ), ύψους 4.440.000 ευρώ (απευθύνεται στην περιφέρεια και στους δήμους Λευκάδας, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων).


Ήπειρος

Στην Περιφέρεια Ηπείρου, τρέχουν, μεταξύ άλλων, οι προσκλήσεις:

✱ Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση στην Περιφέρεια Ηπείρου, ύψους 17.660.000 ευρώ, έως 31/8/2023 (απευθύνεται στην επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ Τομέας Παιδείας).

✱ Μηχανισμός υποστήριξης οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου, ύψους 250.000 ευρώ, έως 25/08/2023 (απευθύνεται στην Περιφέρεια Ηπείρου).

✱ Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2023-2024, ύψους 5 εκατ. ευρώ, έως 31/8/2023 (απευθύνεται στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ).

✱ Έργα κατασκευής νέων και αναβάθμισης υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, ύψους 4 εκατ. ευρώ, έως 25/09/2023 (Δυνητικοί φορείς: Δήμοι – ΔΕΥΑ Περιφέρειας Ηπείρου).

Αναμένεται, μεταξύ άλλων, η πρόσκληση:

✱ Εκσυγχρονισμός/αναβάθμιση/δημιουργία ερευνητικών υποδομών δημόσιων ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών εργαστηρίων έρευνας & ανάπτυξης, ύψους 1.000.000 ευρώ.


Θεσσαλία

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, τρέχουν, μεταξύ άλλων, οι προσκλήσεις:

✱ Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (σχολικό έτος 2023-2024), ύψους 7.333.334 ευρώ, έως 31/8/2023 (απευθύνεται στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ).

✱ «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση», ύψους 24.600.000 ευρώ, έως 30/9/2023 (δυνητικοί δικαιούχοι: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ., Τομέας Παιδείας).

✱ «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων (μεταφερόμενα έργα)», ύψους 31.300.000 ευρώ έως 31/12/2023 (απευθύνεται στους δήμους).


Αττική

Στην Περιφέρεια Αττικής, η πρόσκληση προς τις Χωρικές Αρχές υπεύθυνες για την υλοποίηση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Αττική την περίοδο 2014-2020 για την κατάθεση επικαιροποιημένων προτάσεων ΣΒΑΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027, αφορά τις:

✱ «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό, την Καινοτομία», από την Αστική Αρχή του Δήμου Αθηναίων και της ΕΑΤΑ ΑΕ, με επικεφαλής τον Δήμο Αθηναίων.

✱ «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», από την Αστική Αρχή Δήμος Πειραιά-ΚΟΔΕΠ-ΟΠΑΝ, με επικεφαλής τον Δήμο Πειραιά.

✱ «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ», από την Αστική Αρχή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ).

✱ «Η Μουσική και η Ιστορία των Δρόμων», από την Αστική Αρχή του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής, με επικεφαλής τον Δήμο Καλλιθέας.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επικαιροποιημένων προτάσεων ΣΒΑΑ ορίζεται η 31 Ιουλίου 2023.

Επιπλέον, στην περιφέρεια τρέχουν, μεταξύ άλλων οι προσκλήσεις:

✱ Δημιουργία, Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύψους 24.500.000 ευρώ, έως 29/09/2023.

✱ Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2023-2024, ύψους 22.646.673 ευρώ, έως 31/08/2023.


Πελοπόννησος

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι σε εξέλιξη, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες προσκλήσεις:

✱ Κατασκευή/αναβάθμιση άλλων οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της περιφέρειας, ύψους 33.200.000 ευρώ, έως 23/10/2023.

✱ Κατασκευή/αναβάθμιση άλλων οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας – Τμηματοποιημένες πράξεις, ύψους 4 εκατ. ευρώ, έως 29/09/2023.

✱ Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης με εφαρμογή συστημάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και έξυπνων υδρομέτρων – Περιορισμός των διαρροών, ύψους 5.700.000 ευρώ, έως 25/09/2023.

✱ Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών – τμηματοποιημένες πράξεις, ύψους 6 εκατ. ευρώ, έως 15/09/2023.

Αναμένονται μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες προσκλήσεις:

✱ Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και συστημάτων αυτοματισμού, ύψους 3.400.000 ευρώ (απευθύνεται σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις).

✱ Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜμΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ύψους 15.000.000 ευρώ (απευθύνεται σε υφιστάμενες και νέες ΜμΕ).


Βόρειο Αιγαίο

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αναμένονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες προσκλήσεις:

✱ Διαχείριση πόσιμου νερού, όπως άντληση, επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή, εξοικονόμηση (Μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020), ύψους 3.984.333,04 ευρώ (απευθύνεται στη ΔΕΥΑ Λέσβου).

✱ Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην αγορά εργασίας, ύψους 5 εκατ. ευρώ (απευθύνεται στον ΔΟΜ και λοιπούς δημόσιους φορείς).

✱ Κέντρα Κοινότητας (συνεχιζόμενες δομές), ύψους 4,2 εκατ. ευρώ (απευθύνεται σε ΟΤΑ Α’ & Νομικά Πρόσωπα).

✱ Δομές παροχής βασικών αγαθών (συνεχιζόμενες δομές), ύψους 1,4 εκατ. ευρώ (απευθύνεται σε ΟΤΑ Α’ & Νομικά Πρόσωπα, λοιπούς αρμόδιους φορείς).


Δυτική Ελλάδα

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τρέχουν, μεταξύ άλλων, οι προσκλήσεις:

✱ Αξιοποίηση των δεδομένων με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ύψους 4.604.450 ευρώ, έως 29/9/2023 (απευθύνεται στην περιφέρεια).

✱ Έργα ύδρευσης στη Δυτική Ελλάδα (τμηματοποιημένα έργα), ύψους 3.530.000 ευρώ, έως 29/12/2023 (απευθύνεται στον δήμο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μεσολογγίου).

✱ Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπ/κών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Δυτική Ελλάδα, ύψους 25.500.000 ευρώ, έως 30/7/2023 (απευθύνεται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων – Τομέα Παιδείας).

Η περιφέρεια έχει προγραμματίσει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προσκλήσεις:

✱ Ενίσχυση του τοπικού συστήματος καινοτομίας και διασύνδεση των ερευνητικών φορέων με τις επιχειρήσεις, ύψους 10.000.000 ευρώ (απευθύνεται σε ΜμΕ επιχειρήσεις).

✱ Επιχειρηματικά σχέδια ανάπτυξης και εμπορικής διάθεσης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 – 2020), ύψους 2.400.000 ευρώ, (απευθύνεται σε ΜμΕ επιχειρήσεις).

✱ Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων (έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 – 2020), ύψους 30 εκατ. ευρώ (απευθύνεται σε ΜμΕ επιχειρήσεις).


Κρήτη

Στην Περιφέρεια Κρήτης τρέχουν, μεταξύ άλλων, οι προσκλήσεις:

✱ Κέντρα Κοινότητας (συνεχιζόμενες δομές), ύψους 8.450.000 ευρώ, έως 29/9/2023 (απευθύνεται σε ΟΤΑ).

✱ Δομές παροχής αγαθών (συνεχιζόμενες δομές) στην Περιφέρεια Κρήτης, ύψους 5.550.000 ευρώ, έως 29/9/2023 (απευθύνεται σε ΔΟΚΑΠΠΑΜ, δήμους Ιεράπετρας, Ηρακλείου Κρήτης, Σητείας, ΕΠΕΚΑ κ.ά.).

✱ Αναβάθμιση – συμπλήρωση υποδομών παιδικής φροντίδας στην Περιφέρεια Κρήτης, ύψους 8.000.000 ευρώ, έως 31/10/2023 (απευθύνεται σε δήμους, περιφέρεια και λοιπούς φορείς).

Αναμένονται, μεταξύ άλλων οι προσκλήσεις:

✱ Περιφερειακός Μηχανισμός Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, ύψους 500.000 ευρώ.

✱ Ενίσχυση επιχειρήσεων για εφαρμογή διεργασιών φιλικών προς το περιβάλλον, ύψους 5 εκατ. ευρώ.

✱ Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων δημόσιου τομέα, ύψους 15 εκατ. ευρώ.

✱ Διαχείριση υγρών αποβλήτων, ύψους 30.500.000 ευρώ.


Νότιο Αιγαίο

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τρέχουν, μεταξύ άλλων, οι προσκλήσεις:

✱ Συνέχιση Λειτουργίας δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, έως 28/7/2023.

✱ Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ύψους 12 εκατ. ευρώ, έως 31/7/2023.

✱ Συνέχιση λειτουργίας δομών αστέγων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ύψους 1.560.000 ευρώ, έως 4/8/2023.

Αναμένονται, μεταξύ άλλων, οι προσκλήσεις:

✱ Ενίσχυση επενδύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων της περιφέρειας, ύψους 1 εκατ. ευρώ (απευθύνεται στα Επιμελητήρια).

✱ Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, ύψους 5 εκατ. ευρώ (απευθύνεται σε δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης – αποχέτευσης και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).

✱ Κατασκευή, επέκταση ή/και αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης, μονάδες αφαλάτωσης και διύλισης τοπικής κλίμακας και δεξαμενές αποθήκευσης νερού, ύψους 10 εκατ. ευρώ (απευθύνεται σε δήμους, ΔΕΥΑ και περιφέρεια).

✱ Βελτίωση εθνικού/επαρχιακού οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης σε τουριστικούς προορισμούς, ύψους 15 εκατ. ευρώ (απευθύνεται στην περιφέρεια και στους δήμους).

ΓΡΑΦΕΙ: