Σε ποιες τροποποιήσεις προχώρησε το ΥΠΑΑΤ για τις άμεσες ενισχύσεις

Σε ποιες τροποποιήσεις προχώρησε το ΥΠΑΑΤ για τις άμεσες ενισχύσεις
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Τροποποιήσεις αναφορικά με τους «μόνιμους βοσκότοπους», τους ενεργούς γεωργούς, τις αρόσιμες εκτάσεις, τις περιοχές οικολογικής εστίασης και τις αχρεωστήτως καταβλιθείσες πληρωμές, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων νέα απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου, για τις άμεσες ενισχύσεις.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά όλη την τροποποιητική απόφαση «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki