Για ποιους θα είναι ελαφρύτερος o λογαριασμός του φετινού ΕΝΦΙΑ

Μετά τις 10 Σεπτεμβρίου έρχονται τα ειδοποιητήρια του φόρου

Της Φωτεινής Μακρή, λογίστριας – φοροτεχνικού Α΄ Τάξης

Η παράταση των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τη 10η Σεπτεμβρίου, που ανακοινώθηκε πρόσφατα, φαίνεται ότι θα συμπαρασύρει και τα ειδοποιητήρια του ΕΝΦΙΑ, η έκδοση των οποίων θα πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Αυτό, ωστόσο, δεν αλλάζει (τουλάχιστον προσώρας) το χρονοδιάγραμμα πληρωμής, το οποίο προβλέπει έξι μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να είναι καταβλητέα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και την τελευταία μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2022. Βέβαια, τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πυρκαγιών και έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα θα απαλλαχθούν από τον ΕΝΦΙΑ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το νέο «πακέτο» μέτρων που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη 10 Αυγούστου, γενικότερα οι φορολογικές-ασφαλιστικές υποχρεώσεις των πυρόπληκτων αναστέλλονται για διάστημα έξι μηνών, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους ενήμερους δανειολήπτες.

Τα αγροτικά κτήρια και ο συμπληρωματικός

Επιστρέφοντας στον ΕΝΦΙΑ, ο φόρος και φέτος θα υπολογιστεί με τις παλιές αντικειμενικές αξίες, αφού οι νέες τίθενται σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2022. Για τους αγρότες, υπενθυμίζουμε ότι τα κτήρια αγροτικής ή κτηνοτροφικής χρήσης (στάνες, μαντριά, αποθήκες κ.λπ.), τα οποία βρίσκονται μέσα σε αγροτεμάχια, δεν επιβαρύνουν με επιπλέον (συμπληρωματικό) φόρο, αρκεί να έχουν δηλωθεί σωστά. Δηλαδή, στον κωδικό 52 του πίνακα 1, στη στήλη 9 τα κτηνοτροφικά κτίρια, ενώ για τα γεωργικά θα πρέπει, πέρα από τη στήλη 17 του πίνακα 2 να συμπληρωθεί και η κατηγορία ακινήτου (στήλες 17α, 17β, 17γ). Εξυπακούεται ότι δεν έχουν ξεχωριστή εγγραφή, αλλά δηλώνονται στην εγγραφή του οικοπέδου.

Από εκεί και πέρα, μείωση 50% προβλέπεται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

✱ Το συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

✱ Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων, τα οποία κατέχουν ο φορολογούμενος και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένων του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνουν τα 150 τ.μ.

✱ Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίου πόλεως οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του δεν υπερβαίνουν τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ για έγγαμο δίχως παιδιά ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τα 200.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Τα κριτήρια για πλήρη απαλλαγή

Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται τρίτες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και άτομα με αναπηρία 80%. Θα πρέπει, ωστόσο, να πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

✱ To συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και το κάθε παιδί.

✱ Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων, τα οποία κατέχουν ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνουν τα 150 τ.μ.

Σε ισχύ βρίσκονται, επίσης, οι μειώσεις από 10% έως 30% στον ΕΝΦΙΑ ανάλογα με την αξία της ακίνητης περιουσίας. Eιδικότερα, η σχετική κλίμακα έχει ως εξής:

α) Για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ, η προβλεπόμενη μείωση είναι 30%.

β) Για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 70.000 ευρώ, η προβλεπόμενη μείωση είναι 27%.

γ) Για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ, η προβλεπόμενη μείωση είναι 25%.

δ) Για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1 εκατ. ευρώ, η μείωση είναι 20%.

ε) Για αξία άνω του 1 εκατ. ευρώ, η μείωση είναι 10%.

Ποιοι θα πληρώσουν παραπάνω

Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις φορολογουμένων, οι οποίοι θα κληθούν φέτος να καταβάλουν υψηλότερο ΕΝΦΙΑ. Η επιβάρυνση αφορά όσους:

✱ Απέκτησαν με αγορά ή δωρεά ή γονική παροχή ή κληρονομιά κάποιο ακίνητο.

✱ Διόρθωσαν το Ε9 στην εφορία, δηλώνοντας μεγαλύτερο εμβαδόν των ακινήτων τους, σε ευθυγράμμιση με τη δήλωση που υπέβαλαν στο Κτηματολόγιο.

✱ Εμφάνισαν στους δήμους τυχόν αδήλωτα τετραγωνικά των ακινήτων τους.

✱ Νομιμοποίησαν ημιυπαίθριους χώρους και τους δήλωσαν στην πολεοδομία και στην εφορία.