Πολιτικές δομικές αλλαγές και αντιμετώπιση ζητημάτων της καθημερινότητας θα κρίνουν τη νέα ηγεσία του ΥΠΑΑΤ

Γράφει ο Νίκος Λάππας

Το σχέδιο της νέας ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ προσδιορίζεται συνεχώς και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Όπως παρουσιάστηκε και την περασμένη Τρίτη στην κλειστή συνάντηση του Ελληνικού Αμερικανικού Επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη, το σχέδιο αυτό διαρθρώνεται:

 Στη στρατηγική επιλογή παραγωγής τελικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, λαμβάνοντας υπόψιν τα περιβαλλοντικά δεδομένα και τις δεσμεύσεις της χώρας.

 Στην επιλογή η οποία προϋποθέτει μειωμένη χρήση νερού, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και συνεπώς εφαρμογή μεθόδων πράσινης οικονομίας και ευφυούς γεωργίας.

 Σε δράσεις οι οποίες απαιτούν επενδύσεις και συνεπώς εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και βιώσιμα αγροτικά σχήματα.

Το δεύτερο προαπαιτούμενο, οι αγροτικοί θεσμοί, σχεδιάζεται να αντιμετωπιστεί με νέο νόμο, όπου θα προσδιορίζεται ο ρόλος των κλαδικών κατά προτίμηση συνεταιρισμών στο αγροτικό επιχειρείν, των αγροτικών επιμελητηρίων στην επαγγελματική εκπροσώπηση και των διεπαγγελματικών οργανώσεων, «σημείο συνάντησης» των δυνάμεων του πρωτογενούς, του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα ενός κλάδου.

Όλα αυτά εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο μιας νέας ΚΑΠ, όπου καλούμαστε να διαπραγματευτούμε αφενός «πόσα» θα πάρουμε ως χώρα (ζητήματα εξωτερικής σύγκλισης, αιρεσιμότητας κ.λπ.) και αφετέρου πώς θα τα κατανείμουμε (διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου).

Ως έναν «γήινο υπουργό με ορθολογική τοποθέτηση» χαρακτήρισε συνομιλητής μας, που κινείται πολλά χρόνια στην αγροδιατροφή και συμμετείχε στη συνάντηση της Θεσσαλονίκης, τον Μ. Βορίδη. Και όλοι πλέον αναμένουν, με πρώτους βέβαια τους αγρότες, τις επόμενες κινήσεις του και την επίτευξη μετρήσιμων στόχων με βάση τους οποίους ο ίδιος έχει ζητήσει να κριθεί.

Στόχους που αφορούν τόσο τις πολιτικές δομικών αλλαγών όπως οι παραπάνω, όσο και επίλυσης καθημερινών ζητημάτων πού καθηλώνουν τον αναπτυξιακό βηματισμό του πρωτογενούς τομέα.

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί και η σημερινή αποκάλυψη της «ΥΧ», όπου μία ολιγομελής ομάδα της Αιτωλοακαρνανίας φέρεται να απειλεί με τη δράση της την προοπτική ενός ελπιδοφόρου προϊόντος, αλλά και μιας ολόκληρης περιοχής. Είναι από την αποτελεσματική πάταξη και αυτών των φαινομένων που θα κριθεί η νέα ηγεσία του ΥΠΑΑΤ.