Πολλά τα προβλήματα των αγροτών της περιοχής του Δήμου Σουφλίου

Πολλά τα προβλήματα των αγροτών της περιοχής του Δήμου Σουφλίου
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Επιστολή στους βουλευτές του νομού Έβρου σχετικά με τα προβλήματα των αγροτών της περιοχής του Σουφλίου απέστειλαν ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Σουφλίου, ο  Α.Σ.Κ.Γ.Ε ΤΥΧΕΡΟΥ ΕΒΡΟΥ και ο Α.Σ.Κ.Χ.Μ ΤΥΧΕΡΟΥ ΕΒΡΟΥ.

Στην επιστολή τους οι οργανώσεις των παραγωγών του νομού αναφέρονται σε ένα πλήθος προβλημάτων που σχετίζονται με τις πληρωμές αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, για τις πληρωμές προγραμμάτων του ΠΑΑ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις οφειλές των αγροτών στα ασφαλιστικά τους ταμεία αλλά και σε ζητήματα αγροτικών υποδομών.

-Διαφήμιση-

Ειδικότερα επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι στην πλημμύρα της  05/02/2015 οι παραγωγοί , παρά την δέσμευση του ΥπΑΑΤ και άλλων παραγόντων, δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα. Επιπλέον, δεν έχει βγει ακόμα ο διοικητικός έλεγχος από τα ΠΣΕΑ του 2015 που αφορά στην μηδική, ροδάκινα , ακτινίδια και άλλα είδη δέντρων . «Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι παραγωγοί να μην μπορούν να παραγγείλουν δέντρα για να σπείρουν τον Νοέμβριο, όπως απαιτείται βάση της απόφασης του ΕΛΓΑ ( που αναφέρει ότι μέχρι τέλους του 2018 θα πρέπει να έχουν φυτεύσει ώστε να αποζημιωθούν )», αναφέρει η επιστολή.

Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή:

Α)ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΓΑ

Το κύριο πρόβλημα που θα υπάρξει στην αγροτική παραγωγή είναι η μετάθεση της έναρξης της καλλιεργητικής περιόδου η οποία θα έχει ως συνέπεια την οψίμηση της παραγωγής. Με δεδομένο τον μεγάλο βιολογικό κύκλο των φυτών μία τέτοια μεγάλη μετάθεση της έναρξης της καλλιεργητικής περιόδου θα έχει ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση της περιόδου συγκομιδής που για την περιοχή μας με τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες συνεπάγεται μη συλλογή της παραγωγής. Επίσης, όταν η σπορά γίνεται άκαιρα τα ποσοστά επιτυχίας είναι περιορισμένα κυρίως λόγω κακής προετοιμασίας του εδάφους και υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αυτήν την περίοδο. Τα φυτά που θα καταφέρουν να φυτρώσουν πλέον είναι πολύ πιο ευάλωτα στις εντομολογικές και μυκητολογικές προσβολές.

Επισημαίνουμε ότι στην πλημμύρα της  05/02/2015 συνέβη το ίδιο πράγμα και οι παραγωγοί , παρά την δέσμευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλων παραγόντων, δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα. Επιπλέον, δεν έχει βγει ακόμα ο διοικητικός έλεγχος από τα ΠΣΕΑ του 2015 που αφορά στην μηδική, ροδάκινα , ακτινίδια και άλλα είδη δέντρων . Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι παραγωγοί να μην μπορούν να παραγγείλουν δέντρα για να σπείρουν τον Νοέμβριο, όπως απαιτείται βάση της απόφασης του ΕΛΓΑ ( που αναφέρει ότι μέχρι τέλους του 2018 θα πρέπει να έχουν φυτεύσει ώστε να αποζημιωθούν ).

Β)Τα αγροτεμάχια τα οποία θα αρχίσουν να σπέρνονται από τώρα και στο εξής, απειλούνται άμεσα από πλημμύρα, διότι από τα αναχώματα που έχουν υποστεί ρήξεις μπορεί να εισέρθει νερό και να πλήξει τις καλλιέργειες (όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν).

Γ) Να αποζημιωθεί η καλλιέργεια της μηδικής πρώτης χρονιάς , τα σπαράγγια , τα σιτάρια , οι ελαιοκράμβες και οτιδήποτε άλλο καλύπτει ο ΕΛΓΑ ,το συντομότερο δυνατόν – αν είναι δυνατόν μέχρι τον Αύγουστο. Επίσης να αποζημιωθούν , η μηδική  πέραν του ενός έτους , το φυτικό κεφάλαιο από δενδρώδεις καλλιέργειες και τα σπαράγγια όσο πιο γρήγορα γίνεται – αν είναι δυνατόν μέχρι τέλος του έτους.

Δ) Να συμψηφιστούν οι ασφαλιστικές οφειλές των αγροτών με τις αποζημιώσεις  που έχει να λαμβάνει ο αγρότης. Υπάρχουν αγρότες που έχουν να λαμβάνουν αποζημιώσεις και δεν τους καταβάλλονται με το σκεπτικό ότι πρώτα θα πρέπει να αποπληρώσουν τις εισφορές.

Ε) ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

Να υπάρξει δέσμευση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ από την μη κάλυψη του πλαφόν των καλλιεργειών οι οποίες έχουν συνδεδεμένη ενίσχυση (βαμβάκι, σπαράγγι, μηδική σποροπαραγωγή, φασόλια, τεύτλα κ.α) , λόγω ανωτέρας βίας. Προβλήματα που προέκυψαν και στις ανειλημμένες υποχρεώσεις των αγροτών στα πλαίσια του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» και του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» είναι πλέον βέβαιο ότι οι αγρότες δεν μπορούν να ανταποκριθούν  στις αναλυμένες υποχρεώσεις ως προς τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις λόγω ανωτέρας βίας.

ΣΤ) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ρύθμιση και πάγωμα δανείων αγροτών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών προς ΕΦΚΑ  (ΟΓΑ ΙΚΑ ΟΑΕΕ)  αγροτών και επιχειρήσεων.

Ζ)ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΕΒ ΤΥΧΕΡΟΥ, ΛΥΚΟΦΗΣ, ΛΑΓΥΝΩΝ , ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ, ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Οι καταστροφές στα αντλιοστάσια , στα αρδευτικά δίκτυα και στον μηχανολογικό εξοπλισμό των αντλιοστάσιων είναι τεράστιες. Οι οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων (ΟΕΒ) δεν έχουν την δυνατότητα να καλύψουν  αυτές τις ζημιές και ενώ η καλλιεργητική περίοδος έχει αρχίσει και οι παραγωγοί χρειάζονται νερό για να φυτρώσουν οι καλλιέργειες.

Η) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ –ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Οι αγροτικοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι καθώς έχουν υποστεί μεγάλες διαβρώσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν χωράφια στα οποία μπορούν να γίνουν εργασίες προετοιμασίας για την σπορά και δεν είναι εφικτή η προσέγγιση τους λόγω ακαταλληλόλητας του δρόμου. Πολλά αγροτεμάχια έπειτα από την βίαιη εισβολή των υδάτων έχουν διαβρωθεί – επιχωματωθεί. Πώς θα αντικατασταθούν;

Θ)ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ.

Δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα από τις ζημιές του 2015, κτηριακές εγκαταστάσεις και  μηχανολογικός εξοπλισμός του αγροτικού συνεταιρισμού «Α.Σ.Κ.Γ.Ε. Τυχερού Έβρου» και ιδιωτών στις περιοχές του Δήμου Σουφλίου με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών και του συνεταιρισμού. Επίσης είναι ανάγκη να γίνει καταγραφή της ζημιάς και για την φετινή πλημμύρα του 2018.

Οι παραπάνω φορείς αλλά και όλοι οι πολίτες – αγρότες της περιοχής Δήμου Σουφλίου, ζητούν την συνεργασία των βουλευτών ώστε άμεσα να προωθηθούν τα προβλήματα της περιοχής. Υπάρχει αγανάκτηση και οι αγρότες νιώθουν παραμελημένοι σε μια περιοχή δίπλα στην Τουρκία και μακριά από τα κέντρα εξουσίας στα οποία δεν μπορούν να έχουν άμεση και συνεχής πρόσβαση.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ

Α.Σ.Κ.Γ.Ε ΤΥΧΕΡΟΥ ΕΒΡΟΥ

Α.Σ.Κ.Χ.Μ ΤΥΧΕΡΟΥ ΕΒΡΟΥ

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki