Πολυνομοσχέδιο – σκούπα του υπουργείου Οικονομικών

Περιλαμβάνει αγροτικό πετρέλαιο, προκαταβολή αποζημιώσεων και ασφάλιση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Την έκδοση νέας ΚΥΑ θα πρέπει να αναμένουν οι παραγωγοί για να πληροφορηθούν όλες τις λεπτομέρειες (διαδικασία, χρόνος, δικαιούχοι, κριτήρια) σχετικά με την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, σύμφωνα με την ειδική ρύθμιση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρεται ρητά ότι η επιστροφή αφορά όλο το έτος 2023, με το ύψος της δημόσιας δαπάνης να εκτιμάται σε 76 εκατ. ευρώ, ενώ είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Με τη νέα διάταξη προβλέπεται για το έτος 2023 «η εφαρμογή μηδενικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία. Ο μηδενικός συντελεστής θα εφαρμοστεί με επιστροφή στους δικαιούχους του ποσού του ειδικού φόρου κατανάλωσης που θα καταβάλλεται κατά την αγορά του καυσίμου. Οι δικαιούχοι, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της επιστροφής του ΕΦΚ, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με την κατ’ εξουσιοδότηση κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της ΑΑΔΕ».

Επιπλέον, εισάγεται μεταβατική πρόβλεψη σε σχέση με την επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου κατά το έτος 2022, προκειμένου να εξακολουθεί να ισχύει για τυχόν εκκρεμείς πληρωμές και μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από έναν μήνα περίπου, από το υπουργείο Οικονομικών είχε γίνει γνωστό ότι η επιστροφή θα χορηγηθεί σε όλους τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και το ύψος αυτής θα οριοθετείται από τον αριθμό των στρεμμάτων και το είδος καλλιέργειας όπως δηλώνεται στο ΟΣΔΕ.

Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο 28 του πολυνομοσχεδίου σημειώνεται ότι, όσον αφορά τους αλιείς, δικαιούχους απαλλαγής του ΕΦΚ καυσίμων, κατοίκους μικρών και απομακρυσμένων νησιών, όπου δεν υφίσταται φορολογική αποθήκη καυσίμων ναυτιλίας, παρέχεται δυνατότητα προκαταβολής της επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων που αναλογεί στις ετήσιες καταναλώσεις καυσίμων κινητήρων για τις ανάγκες τους.

Προκαταβολές ΕΛΓΑ

Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο, στο άρθρο 77, τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4797/2021 αναφορικά με τη διαδικασία της παρεχόμενης κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και φορείς που έχουν πληγεί από θεομηνία. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται διαδικασία προκαταβολής επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής, σε περιπτώσεις όπου η εκτίμηση των ζημιών πραγματοποιείται βάσει εξατομικευμένων εκτιμήσεων από τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του ΕΛΓΑ.

Φωτοβολταϊκά – ασφάλιση στον πρώην ΟΓΑ

Επιπλέον, και σύμφωνα με το άρθρο 84, υποχρεούνται, από την οριζόμενη ημερομηνία και εφεξής, να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στον πρώην ΟΓΑ (άρθρο 40 του ν. 4387/2016) τα μνημονευόμενα πρόσωπα που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 500kW, αντί μέχρι 100kW που ισχύει σήμερα.