Πώς στήριξαν τους νέους σε ύπαιθρο και πρωτογενή τομέα άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Παραδείγματα κρατών-μελών που αξιοποίησαν όλα τα εργαλεία της ΚΑΠ και εφάρμοσαν εθνικές πολιτικές για την ανανέωση των γενεών

Στην εφαρμογή πολιτικών, που συνέβαλαν θετικά στον στόχο της ανανέωσης των γενεών, προχώρησαν τα προηγούμενα έτη κάποια κράτη-μέλη, σύμφωνα με τη μελέτη αξιολόγησης της Επιτροπής, είτε αξιοποιώντας σωστά τα εργαλεία της ΚΑΠ είτε και υλοποιώντας εθνικές δράσεις για την παροχή κινήτρων στους νέους ανθρώπους, ώστε να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα ή/και να παραμείνουν στην ύπαιθρο.

Τσεχία

Στην Τσεχία, για παράδειγμα, οι πολιτικές επικεντρώθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο, με δράσεις για την αγορά γης και σπιτιών στην ύπαιθρο σε τιμή κόστους, ενώ παράλληλα εφαρμόστηκαν προγράμματα για την ενίσχυση των νηπιαγωγείων και των σχολείων.

Ισπανία

Στην Ισπανία, τρέχει πρόγραμμα που απευθύνεται σε ανέργους και τους ενισχύει οικονομικά για να μετακομίσουν στην ύπαιθρο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν από το Brexit, με νέα νομοθεσία που ψηφίστηκε, υποχρεώνεται τόσο η κεντρική όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση να λαμβάνει υπόψη της την ανάπτυξη της υπαίθρου σε όποια μεταρρυθμιστική ή αναθεωρητική πολιτική. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι αγροτικές περιοχές που έχουν λάβει στήριξη μέσω ειδικών τοπικών προγραμμάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, για παράδειγμα, η φτώχεια και η κοινωνική απομόνωση, όπως π.χ. στη Βόρεια Ιρλανδία.

Ιταλία

Στη γειτονική Ιταλία, τα τελευταία χρόνια έχουν ενεργοποιηθεί μηχανισμοί που συμβάλλουν τόσο στη μεταβίβαση της ιδιόκτητης γης όσο και στην καλύτερη πρόσβαση των νέων αγροτών στη γη. Ήταν το 2014, όταν η ιταλική κυβέρνηση με προεδρικό διάταγμα ενέκρινε πρόγραμμα διάθεσης της δημόσιας γης σε νέους αγρότες με δύο διαφορετικούς τρόπους: είτε με πώληση δημόσιας γης μέσω δημόσιων διαγωνισμών είτε με την ενοικίαση δημόσιας γης για τουλάχιστον 15 χρόνια. Επιπλέον, οι νέοι αγρότες μπορούσαν να κριθούν δικαιούχοι μιας κρατικής επιχορήγησης για να καλυφθεί η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου της αγοράς και του μειωμένου επιτοκίου, όσον αφορά δάνεια για την αγορά γης.

Άλλη μία μορφή στήριξης που εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο είναι η λεγόμενη «τράπεζα γης», ενώ σχεδιάστηκε και πρόγραμμα που μοιάζει αρκετά με την ενίσχυση εγκατάστασης στο πλαίσιο της ΚΑΠ, προκειμένου να συμπληρωθεί το πακέτο κινήτρων για την ανανέωση των γενεών στην Ιταλία.

Πρόκειται για ένα είδος συμπληρωματικής βοήθειας, είτε ως μακροπρόθεσμο δάνειο (έως 15 ετών) με 0% επιτόκιο, είτε ειδικά για τις νότιες περιοχές, ως κεφάλαιο που καλύπτει έως και το 35% των επιλέξιμων δαπανών ή δάνειο με μηδενικό επιτόκιο, ώστε να καλυφθεί έως και το 60% των επιλέξιμων δαπανών. Η Ιταλία, όμως, δεν σταμάτησε εδώ, καθώς εισήγαγε και μια σειρά φορολογικών κινήτρων υπέρ των νέων αγροτών.

Ουγγαρία

Αξιοσημείωτο είναι το ειδικό υποπρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης αποκλειστικά για νέους αγρότες που εφάρμοσε η Ουγγαρία, με στόχο την υποστήριξη της πρώτης εγκατάστασης, την προώθηση της ανάπτυξης της εκμετάλλευσης, την κατάρτιση, την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και την παροχή συμβουλευτικής (ατομική, ομαδική). Μάλιστα, δόθηκε έμφαση σε παραγωγικές κατευθύνσεις και περιβαλλοντικούς τομείς, όπως τα οπωροκηπευτικά, η κτηνοτροφία και η ορθή διαχείριση των υδάτων.

Σύμφωνα με την έρευνα αξιολόγησης, το εν λόγω πρόγραμμα έδωσε θετικά αποτελέσματα σε έργα, όπως τα συστήματα ποιότητας, τη μετάβαση/διατήρηση στη βιολογική γεωργία κ.ά.

Διαβάστε επίσης:

Θετική, αλλά αδύναμη η ΚΑΠ στην ανανέωση των γενεών στην ύπαιθρο