Πώς χτίζεται το αγροτικό αφορολόγητο με κάρτες: Τα παραδείγματα και οι παγίδες

Με τις κάρτες και όλα τα υπόλοιπα μέσα ηλεκτρονικής συναλλαγής καλούνται να εξοικειωθούν το συντομότερο δυνατό όσοι αγρότες δεν τα χρησιμοποιούν ήδη στην εργασία και την καθημερινότητά τους αφού, σε αντίθετη περίπτωση, κινδυνεύουν όχι μόνο να χάσουν το αφορολόγητο που δικαιούνται, αλλά και να επιβαρυνθούν με έξτρα φόρο.

Μείωση φορολογικών συντελεστών το «αντίδωρο» για το ψαλίδι στο αφορολόγητο

Το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή συνδέει ευθέως την έκπτωση φόρου από 1.900 έως 2.100 ευρώ που προβλέπει για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες ο  φορολογικός νόμος με τη χρήση του πλαστικού χρήματος.

Η ισχύς των διατάξεών του ξεκινά από 1ης Ιανουαρίου 2017 ενώ το ποσοστό των δαπανών στο συνολικό ετήσιο εισόδημα που θα πρέπει να εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ξεκινά από το 10% και μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει –για πολύ υψηλά εισοδήματα που ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ και, βέβαια, αφορούν πολύ λίγους παραγωγούς- το 18%.

Ειδικότερα, προκειμένου οι επαγγελματίες αγρότες να δικαιούνται το αφορολόγητο θα πρέπει:

-Για ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ οι δαπάνες που έχουν εξοφληθεί μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών θα πρέπει να καλύπτουν το 10% του εισοδήματος αυτού

-Για εισόδημα από 10.001 έως 30.000 ευρώ, οι δαπάνες με πλαστικό χρήμα θα πρέπει να καλύπτουν το 10% του εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ και το 15% του εισοδήματος από τα 10.001 έως 30.000 ευρώ.

-Για εισόδημα που ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, οι δαπάνες με πλαστικό χρήμα θα πρέπει να καλύπτουν το 10% του εισοδήματος έως τα 10.000 ευρώ, το 15% του τμήματος του εισοδήματος από 10.001 έως 30.000 ευρώ και το 20% του τμήματος του εισοδήματος που ξεπερνά τα 30.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που οι δαπάνες μέσω καρτών υπολείπονται του προβλεπόμενου ποσοστού δαπανών για το αφορολόγητο, τότε επι της διαφοράς θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22%.

Με εγκύκλιο που θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα από το υπουργείο Οικονομικών θα αποσαφηνίζονται οι δαπάνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου.

Σημειώνεται ότι από 1ης Ιανουαρίου 2017 τα ποσά των ιατρικών δαπανών που αναγνωρίζονται για έκπτωση θα πρέπει και αυτά να εξοφλούνται με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Παραδείγματα

-Έστω αγρότης με φορολογητέο εισόδημα 9.000 ευρώ: Προκειμένου ο εν λόγω παραγωγός να μη χάσει την έκπτωση φόρου που δικαιούται, θα πρέπει να έχει εξοφλήσει με κάρτες ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ηλεκτρονικής συναλλαγής δαπάνες ύψους τουλάχιστον 900 ευρώ (0,10Χ 9.000).

-Έστω αγρότης με φορολογητέο εισόδημα 25.000 ευρώ: Θα πρέπει να έχει πραγματοιήσει με πλαστικό χρήμα δαπάνες ύψους 1.000 ευρώ (για το εισόδημα από 1 έως 10.000 ευρώ) συν 2250 ευρώ (για το τμήμα του εισοδήματος από τα 10.001 έως 25.000 ευρώ, δηλαδή 0,15Χ15.000), άρα συνολικά 3.250 ευρώ που αντιπροσωπεύουν το 13% του συνολικού εισοδήματός του.

-Έστω αγρότης με φορολογητέο εισόδημα 40.000 ευρώ: Θα πρέπει να καλύψει με πλαστικό χρήμα δαπάνες ύψους 1.000 ευρώ συν 3.000 ευρώ (για το τμήμα του εισοδήματος από 10.000 έως 30.000 ευρώ, δηλαδή 0,15Χ 20.000) συν 2.000 ευρώ (για το τμήμα που ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, δηλαδή 0,20Χ10.000 ευρώ). Σύνολο 6.000 δαπάνες με πλαστικό χρήμα που αντιστοιχούν στο 15% του συνολικού εισοδήματός του.

-Έστω αγρότης με φορολογητέο εισόδημα ύψους 100.000 ευρώ. Για να λάβει την έκπτωση φόρου πρέπει να εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα δαπάνες (0,10Χ 10.000 =) 1.000 ευρώ συν (0,15Χ 20.000 =) 3.000 ευρώ συν (0,20Χ 70.000 =) 14.000 ευρώ. Δηλαδή συνολικά 18.000 ευρώ που αντιστοιχούν στο 18% του ετήσιου εισοδήματός του.