Πραγματοποιήθηκε το 2ο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΕΛΓΟ για τους νέους αγρότες

Πραγματοποιήθηκε το 2ο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΕΛΓΟ για τους νέους αγρότες

Το 2ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο των στελεχών της Δ/νσης Αγροτικής κατάρτισης του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ που ασχολούνται με την κατάρτιση των ωφελούμενων «Νέων Γεωργών», με συμμετοχή δύο στελεχών του ΥΠΑΑΤ από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ, διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Τετάρτη 13 έως το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020.

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος και κατατέθηκαν προτάσεις, που αφορούν αφενός τη βελτίωση της διαδικασίας υλοποίησης των προγραμμάτων γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης  και αφετέρου τη ποιοτική αναβάθμισή τους, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τους στόχους που έχει θέσει η νέα διοίκηση του Οργανισμού. 

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου πιστοποιήθηκε η σημαντική αύξηση του ρυθμού υλοποίησης των προγραμμάτων κατά το τελευταίο τρίμηνο επιτρέποντας τη φιλοδοξία ότι η υλοποίηση του προγράμματος θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου του 2020.

Αναλυτικότερα, οι ωφελούμενοι της 1ης πρόσκλησης είναι 9.914 Νέοι Γεωργοί, οι οποίοι προγραμματίζεται να καταρτιστούν σε 589 προγράμματα κατάρτισης.

Σήμερα, έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση 124 προγραμμάτων, είναι σε εξέλιξη 72, ενώ έχουν εγκριθεί και θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα 18 επιπλέον προγράμματα κατάρτισης.