Πράσινο φως από την Επ. Αν. στην εξαγορά της Άλφα Γεωργικά Εφόδια από την Adama

Πράσινο φως από την Επ. Αν. στην εξαγορά της Άλφα Γεωργικά Εφόδια από την Adama

Εγκρίθηκε και τυπικά από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση της Άλφα Γεωργικά Εφόδια από την κινεζικών συμφερόντων πολυεθνική Adama Agricutlure BV.

H συμφωνία, υπενθυμίζουμε, είχε ανακοινωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου, οπότε και γνωστοποιήθηκε ότι είχε υπογραφεί το σχετικό προσύμφωνο πώλησης.

H Αdama, ο ετήσιος τζίρος της οποίας ξεπερνά τα 3,9 δις δολάρια ανήκει στην Chemchina η οποία, μεταξύ άλλων, έχει συμμετοχές στην Syngenta αλλά και στην Pirelli.

Διευθύνων σύμβουλος της Άλφα Γεωργικά Εφόδια παραμένει ο Βασίλης Παίσιος, ο οποίος και την ίδρυσε το 1986.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει ως εξής:

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, την 22/5/2020, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 712/2020 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3959/2011, την από 22/11/2019 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την εταιρία με την επωνυμία ADAMA AGRICULTURE B.V. αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρίας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά σε επιμέρους υπο-αγορές αγροχημικών προϊόντων, σπόρων και λιπασμάτων (τόσο σε επίπεδο προμήθειας όσο και επίπεδο εμπορίας/ διανομής), παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, και σε συνέχεια πλήρους διερεύνησής της κατ’ άρθρο 8 παρ. 4 του ως άνω νόμου, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις ως άνω σχετικές υπο-αγορές».