Πράσινο φως και από την Πειραιώς για το σχέδιο διάσωσης της Μαρινόπουλος

Πράσινο φως Alpha και Eurobank στο ντιλ Σκλαβενίτη-Μαρινόπουλου

Το πράσινο φως έδωσε και η Τράπεζα Πειραιώς για το σχέδιο διάσωσης της Μαρινόπουλος, καθώς την Πέμπτη 25/8 ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης. Πλέον, εκκρεμεί μόνο η έγκριση του σχεδίου από την Εθνική Τράπεζα.

Την Τετάρτη 25/8 η συμφωνία για την χρηματοδότηση της Σκλαβενίτης, προκειμένου να γίνει η διάσωση της Μαρινόπουλος, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank ενώ το πράσινο φως έχει ήδη δώσει και η Εurobank. 

Σύμφωνα, με δημοσίευμα τo euro2day.gr, η χρηματοδότηση προβλέπει δάνειο 360 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και διάθεση κεφαλαίων από τη Σκλαβενίτης. Για το θέμα θα συνεδριάσουν άμεσα τα διοικητικά συμβούλια της Εθνικής Τράπεζας και της Πειραιώς, ενώ σε αμφότερες τις τράπεζες, η πρόταση έχει ήδη περάσει από τις αρμόδιες επιτροπές.

Το σχέδιο προβλέπει τη διάσωση της Μαρινόπουλος, μέσω της διαδικασίας των άρθρων 106 β και θ του πτωχευτικού νόμου. Ειδικότερα, οι μέτοχοι της Μαρινόπουλος, οι πιστώτριες τράπεζες και ο υποψήφιος στρατηγικός επενδυτής Σκλαβενίτης συμφωνούν να εμφανίσουν στο δικαστήριο το εξής σχέδιο:

Το σύνολο, σχεδόν, της Μαρινόπουλος θα περάσει σε μια νέα εταιρεία, με νέο ΑΦΜ (σ.σ. χρήση των διατάξεων του άρθρου 106 θ), η οποία θα ελέγχεται μετοχικά κατά 100% από τη Σκλαβενίτης. Η τελευταία δεσμεύεται να βάλει άμεσα 70 εκατ. ευρώ στη νέα εταιρεία και άλλα 55 εκατ. ευρώ στον δεύτερο χρόνο λειτουργίας της.

Ταυτόχρονα, οι τράπεζες συμφώνησαν να δανειοδοτήσουν τη νέα εταιρεία με 360 εκατ. ευρώ. Το δάνειο θα είναι δεκαετές balloon (το μεγαλύτερο μέρος θα εξοφληθεί στη λήξη), με επιτόκιο μόλις 1,5%, καθώς οι τράπεζες θα έχουν το δικαίωμα να το κεφαλαιοποιήσουν, αποκτώντας το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας.

Τα 475 εκατ. ευρώ (360 εκατ. δανεισμός και 125 εκατ. που θα βάλει η Σκλαβενίτης) θα χρησιμοποιηθούν από τη νέα εταιρεία για κεφάλαιο κίνησης και εξόφληση μέρους των υποχρεώσεών της προς προμηθευτές, που μεταφέρονται αυτούσιες στη νέα εταιρική οντότητα, μαζί με το δίκτυο καταστημάτων, το προσωπικό και τα περισσότερα από τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Μαρινόπουλος. Για τους προμηθευτές το κούρεμα αναμένεται να είναι της τάξης του 50%.

Ενώ αρχικά προβλεπόταν η απόκτηση του 25% της νέας εταιρείας από μέλη της οικογένειας Μαρινόπουλου, υπήρξε τροποποίηση και αποφασίστηκε το 100% να περάσει στη Σκλαβενίτης.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια Μαρινόπουλου παρείχε πρόσθετες εγγυήσεις στις τράπεζες για τη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης 11 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες της αλυσίδας ως την ημερομηνία εκδίκασης της αίτησης.

Πηγή: euro2day