Αυτό το άρθρο είναι 43 μηνών

Πράσινο «καπέλο» στο πετρέλαιο κίνησης από την 1η Ιανουαρίου 2021

Ειδικό τέλος 0,03 ευρώ/λίτρο στην τιμή του ντίζελ φέρνει διάταξη του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
04/12/2020
6' διάβασμα
prasino-kapelo-sto-petrelaio-kinisis-apo-tin-1i-ianouariou-2021-215946

Aυξήσεις 30 ευρώ ανά χιλιόλιτρο στο πετρέλαιο κίνησης φέρνει τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που συμπεριλήφθηκε χθες, Πέμπτη 3/12, στο χωροταξικό νομοσχέδιο. Η επιβάρυνση έρχεται μέσω ενός «πράσινου τέλους» ύψους 0,03 ευρώ/λίτρο, η οποία επιβάλλεται στο ντίζελ κίνησης (όχι το πετρέλαιο θέρμανσης, που ρητά εξαιρείται) και, όπως σημειώνεται, θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση πράσινων έργων και δράσεων ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειακών και κλιματικών στόχων έως το έτος 2030, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις.

Όπως αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η εφημερίδα “ΥΧ”, η αύξηση θίγει όλους τους κατόχους πετρελαιοκίνητων οχημάτων, πρωτίστως, όμως, «αγγίζει» επαγγελματίες, όπως οι αγρότες, καθώς και κλάδους, όπως αυτός των μεταφορών.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου που συνοδεύει τη διάταξη, τα έσοδα του κράτους από το εν λόγω μέτρο, το οποίο ενεργοποιείται από 1/1/2021, εκτιμώνται στα 108,4 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η «προτεινόμενη ρύθμιση συνιστά μία αναγκαία ρυθμιστική παρέμβαση, σε συναρμογή με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων ρύπων, υπό τη μορφή οικονομικής επιβάρυνσης, με απώτερο σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο ΕΣΕΚ (Β’ 4893/31.12.2019) για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΑτΘ)».

Όπως επισημαίνεται, το πράσινο τέλος «επιβάλλεται κατά τη θέση σε ανάλωση του diesel κίνησης, δηλαδή κατά τον τελωνισμό του και βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις Τελωνειακές Αρχές της ΑΑΔΕ, μαζί με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ. Η συνολική διοικητική διαδικασία καταβολής συναρτάται απολύτως και ακολουθεί τις διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που επιβάλλεται στα ενεργειακά προϊόντα (αρ. 53, επ. του ν. 2960/2001 – Α’ 265).

Οι πόροι που αντλούνται από αυτό «συνιστούν δημόσιο έσοδο, διατίθενται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση δράσεων ειδικού σκοπού στο πλαίσιο των συγκεκριμένων Ενεργειακών και Κλιματικών Στόχων έως το έτος 2030, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Β’ 4893/31.12.2020) και, ειδικότερα, για την επίτευξη των εθνικών στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, την ενίσχυση των έργων ΑΠΕ, την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, για την κάλυψη κοινωφελών σκοπών, δαπανών μελετών και ερευνών στον τομέα της ενέργειας».

Αναλυτικά, το σχετικό Άρθρο 4 με τίτλο «Επιβολή πράσινου τέλους στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης («diesel») της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001» προβλέπει τα εξής:

«1. Επί του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), εξαιρουμένου αυτού που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης, επιβάλλεται πράσινο τέλος ύψους τριάντα ευρώ (30) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Το πράσινο τέλος βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του προϊόντος αυτού.

2. Το άρθρο 56 του ν. 2960/2001 για το απαιτητό του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά τον χρόνο που το προϊόν τίθεται σε ανάλωση και το άρθρο 109 του ιδίου νόμου, αναφορικά με τη βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφαρμόζονται ανάλογα για το πράσινο τέλος.

3. Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης («diesel») της παρ. 1, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, εφαρμόζεται αναλογικά και για το πράσινο τέλος. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζεται κάθε ειδικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

4. Τα έσοδα από το πράσινο τέλος αποτελούν δημόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται από την Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και στη συνέχεια πιστώνεται υπέρ του Λογαριασμού Ειδικού Σκοπού που συστήνεται στην Τράπεζα της Ελλάδας για τη χρηματοδότηση πράσινων έργων και δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών ρύπων, όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 5. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται ο σκοπός, η κίνηση του λογαριασμού, η εγγραφή των πιστώσεων και κάθε άλλο ειδικό θέμα.

5. Τα έσοδα από την είσπραξη του πράσινου τέλους διατίθενται για την υλοποίηση δράσεων ειδικού σκοπού στο πλαίσιο των ενεργειακών και κλιματικών στόχων έως το έτος 2030, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Β’ 4893/31.12.2019) και ειδικότερα για την ενίσχυση των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς και για την κάλυψη κοινωφελών σκοπών, δαπανών, μελετών και ερευνών στον τομέα της ενέργειας.

6. Ως έναρξη ισχύος του άρθρου ορίζεται η 1η.1.2021».