Τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες για την υποβολή δήλωσης ΕΑΕ2021 ΟΣΔΕ (βίντεο)

Με μοναδικό κωδικό υποβολής η σύνταξη του ΟΣΔΕ από τα πιστοποιημένα ΚΥΔ (Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων).

Γράφουν οι Λογίστριες Α’ Τάξης – Εξειδικευμένες στην Αγροτική Οικονομία Μακρή Φωτεινή & Κατερίνα Κουσουνή

Ο αγρότης που θέλει να εξουσιοδοτήσει τρίτον  για την επεξεργασία, σύνταξη και υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας θα πρέπει να μεταβεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/  με κωδικούς taxis και να παράγει τον μοναδικό κωδικό υποβολής.

Ως εκ τούτου ο γεωργός δεν είναι υποχρεωμένος και δεν πρέπει να παραδώσει τα στοιχεία taxisnet ή κάποιο άλλο φορολογικό έγγραφο στο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων εφ’ όσον δεν επιθυμεί, αλλά ΜΟΝΟ τον “Κωδικό Υποβολής” που παράγεται από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την επιτυχή πιστοποίησή του.

Οι υποβολές θα είναι ανοιχτές μέχρι  22 Ιουνίου με πιθανότητα παράτασης.

Να υπενθυμίσουμε ότι τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια για μισθωμένα αγροτεμάχια που ζητάνε τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων ΟΣΔΕ δεν χρειάζονται να είναι ηλεκτρονικά όταν το μίσθιο είναι μέχρι 960 € ανά έτος. (80χ12)

Μπορείτε να συντάσσετε χειρόγραφα μισθωτήρια (ιδιωτικά συμφωνητικά) τα οποία φέρουν τις υπογραφές μισθωτή και εκμισθωτή και το γνήσιο υπογραφής από δημόσια υπηρεσία.

Όποια μορφή και να έχει το μισθωτήριο θα πρέπει να αναγράφεται και ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ).