Προβληματισμός και αβεβαιότητα για την υποβολή των Στρατηγικών Σχεδίων στην Κομισιόν

Οι εκτελεστικές πράξεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε για την ΚΑΠ, διαμηνύουν οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ

«Κοινό μυστικό» φαίνεται πως αποτελεί για τις Βρυξέλλες το ενδεχόμενο ορισμένα κράτη-μέλη να μην τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την υποβολή του Στρατηγικού τους Σχεδίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Βέβαια, η Κομισιόν, διά του επιτρόπου Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, επιμένει να τηρηθούν αυστηρά οι προθεσμίες για το καλό όλων, εκφράζοντας ωστόσο την ίδια ώρα μία σχετική αβεβαιότητα για την πρόοδο που έχει σημειωθεί από όλα τα κράτη.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου των υπουργών Γεωργίας, στις 13 Δεκεμβρίου, τη συζήτηση άνοιξε η αντιπροσωπεία της Τσέχικης Δημοκρατίας. «Δεν συμφωνούμε με την προσέγγιση να προστεθούν επιπλέον και εκτός πλαισίου απαιτήσεις στους επικείμενους κανόνες εφαρμογής, οι οποίοι δεν αποτελούσαν μέρος των διαπραγματεύσεων για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ.

Αυτό θα επέφερε μεγάλο πρόσθετο διοικητικό φόρτο για τους αγρότες και τις αρχές των κρατών-μελών, ενώ υποδείχθηκαν και σε πολύ προχωρημένο χρόνο, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την τελική υποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ελληνική θέση

Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η τοποθέτηση της Ελλάδας, με τον γενικό γραμματέα ΑΑΤ, Κ. Μπαγινέτα, να εξηγεί ότι στις εκτελεστικές πράξεις πρέπει να μην εισάγονται στοιχεία και υποχρεώσεις που υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής των βασικών πράξεων και παράλληλα να παρέχεται η απαραίτητη ευελιξία κατά τη σύνταξη, υποβολή και αξιολόγηση των Στρατηγικών Σχεδίων.

«Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπονομευθεί στο τέλος η όλη προσπάθεια που καταβάλαμε κατά τις διαπραγματεύσεις για μία ισορροπημένη ΚΑΠ προς όφελος όλων: γεωργών, διοικήσεων και καταναλωτών», τόνισε.

Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε, πάντως, την πρόθεσή του να μην εγείρει αντιρρήσεις σε δύο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που συμπληρώνουν τις διατάξεις της μεταρρυθμισμένης ΚΑΠ.
Η πρώτη πράξη προβλέπει πρόσθετες απαιτήσεις για ορισμένους τύπους παρέμβασης που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια και κανόνες σχετικά με την αναλογία για το πρότυπο 1 της καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων (ΚΓΠΚ).

Η δεύτερη πράξη θεσπίζει κανόνες για τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ.