Προβληματισμός για τα κριτήρια του ΠΟΠ Καλαμάτας

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας που πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Ελαίας & Οπ/κών Καλαμάτας, σε συνεργασία με τους δήμους της Μεσσηνίας. Όπως όλα δείχνουν, το πιο πιθανό, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, είναι να πάμε σε μία αναθεώρηση των χαρακτηριστικών του ΠΟΠ Ελαιολάδου Καλαμάτας. Όπως μας δήλωσε ο Παναγιώτης Κάτσαρης, γεωπόνος βιοτεχνολόγος του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», «τα στατιστικά δεδομένα που θα προκύψουν συνολικά από τις 2 χρονιές υλοποίησης του προγράμματος και σε συνδυασμό με τα δεδομένα που θα ληφθούν από δείγματα των υπολοίπων δήμων του νομού, θα δώσουν μια πληρέστερη και συνολική εικόνα των ποιοτικών και χημικών χαρακτηριστικών του ελαιόλαδου ΠΟΠ Καλαμάτας». Απώτερος σκοπός του εγχειρήματος είναι αφετέρου η ανάδειξη των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του μεσσηνιακού ΠΟΠ ελαιολάδου, αφετέρου η δημιουργία τεκμηριωμένης πρότασης για την επαναξιολόγηση των θεσμοθετημένων ορίων του Καν. ΠΟΠ για το μεσσηνιακό ελαιόλαδο εν γένει.

Η ετήσια αξιολόγηση, σύγκριση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα βοηθήσει τόσο τους άμεσα εμπλεκόμενους να κατανοήσουν τη σημασία που έχει η εφαρμογή ορθών παραγωγικών πρακτικών, να βελτιστοποιήσουν το παραγόμενο προϊόν τους αλλά και παράλληλα θα δώσει προστιθέμενη αξία στο μεσσηνιακό ελαιόλαδο –ΠΟΠ Καλαμάτας–, «ειδικά την εποχή που διανύουμε, όπου είναι επιτακτική η ανάγκη προώθησης αγροτικών προϊόντων ως ποιοτικά εθνικά προϊόντα», συνέχισε ο κ. Κάτσαρης. «Καθώς η ελαιοκομική χρονιά 2018-2019 ήταν αρνητική από άποψη ποιότητας για τον Νομό Μεσσηνίας, έγινε επιλεκτική επιλογή δειγμάτων με σκοπό να συλλεχθούν δείγματα προερχόμενα μόνο από υγιή ελαιόκαρπο».