Πρόγραμμα ανάπτυξης της αγροδιατροφής

Στην υλοποίηση προγράμματος ανάπτυξης στον τομέα της αγροδιατροφής προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά τη σχετική έγκριση που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του COSME.

«Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης και στην ενδυνάμωση του ανταγωνισμού και της βιωσιμότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ», δηλώνει ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Επιτροπής και αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης.

Παράλληλα, ανέφερε πως στην περιφέρεια υπάρχουν τομείς με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών, όπως ο τομέας της αγροδιατροφής. «Μέσω ανταλλαγής εμπειριών, θα αναπτυχθεί ένα πλαίσιο εφαρμογής για τη δημιουργία μιας εικονικής θερμοκοιτίδας που θα μπορεί μελλοντικά να λειτουργήσει ως σημαντικό σημείο επαφής για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της αγροδιατροφής στην περιφέρεια», επισημαίνει.