Προκήρυξη θέσης γεωπόνου από τον Γενικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων “ ΕΝΩΣΗ αγροτών”

Προκήρυξη θέσης γεωπόνου από τον Γενικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων “ ΕΝΩΣΗ αγροτών”

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ ΕΝΩΣΗ αγροτών” προκηρύσσει μία θέση Γεωπόνου με κατεύθυνση την Αγροτική Οικονομία για τη στελέχωση της Ομάδας Παραγωγών Προβατοτρόφων και Αιγοτρόφων του Συνεταιρισμού και αποδοχές το βασικό μισθό της ειδικότητάς του, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο Γεωπονικού Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι ) με την παραπάνω ειδικότητα με αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Σπυρίδωνα Γκούρα – Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Ομάδας Παραγωγών στο τηλ. 6942 476328. 

Βιογραφικά  κατατίθενται  στα  γραφεία του Συν/σμού στην οδό Χαρ.Τρικούπη 38 στα Ιωάννινα,   3ος όροφος, στη  Γραμματεία , τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  μέχρι  την  10-08-2018  και  ώρα  12:00 μ.   ή  στο email : [email protected]  

Με εντολή  Δ.Σ
Ο Πρόεδρος
Χριστόδουλος Μπαλτογιάννης