Παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 19/1 η προθεσμία για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5

Παρατείνεται έως την Τρίτη 19/1/2021, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 η οποία κανονικά έληγε σήμερα, Παρασκευή 15 Ιανουαρίου.

Ο μεγάλος όγκος συμμετοχής αλλά, κυρίως, το ιδιαίτερα σφικτό χρονοδιάγραμμα (σ.σ. η διαδικασία ξεκίνησε στις 5 Ιανουαρίου) για τα οποία έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών ώθησε το οικονομικό επιτελείο σε αυτή την απόφαση. 

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 500.000 αιτήματα ενώ ο αρχικός προγραμματισμός προβλέπει να διατεθούν 1,5 δισ. ευρώ. Στόχος του υπουργείου Οικονομικών παραμένει τα ποσά να πιστωθούν στους λογαριασσμούς των δικαιούχων μέχρι το τέλος του μήνα.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων, θα εκδοθεί η απόφαση για τον τρόπο προσδιορισμού της ενίσχυσης και όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες.  Όπως και στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, το 50% της ενίσχυσης είναι μη επιστρεπτέο, έχει δηλαδή τη μορφή επιχορήγησης ενώ το ελάχιστο όριό της πιθανότατα δεν θα υπολείπεται των 1.000 ευρώ.  Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεταξύ αυτών και οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ (όχι όμως και εκείνοι του ειδικού καθεστώτος).

Υπενθυμίζεται ότι στον προηγούμενο κύκλο (οπότε και δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα ενίσχυσης σε επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα), οι αιτήσεις των αγροτών ξεπέρασαν τις 45.000, ενώ τα ποσά που τους πιστώθηκαν άγγιξαν συνολικά τα 50 εκατ. ευρώ. Οι περισσότερες αιτήσεις (και, αντίστοιχα, τα υψηλότερα ποσά ανά κατηγορία) υποβλήθηκαν από βαμβακοπαραγωγούς, αιγοπροβατοτρόφους και ελαιοκαλλιεργητές.

Η διαδικασία

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ. Ο ενδιαφερόμενος, αφού εισέλθει στην πλατφόρμα myBusinessSupport με χρήση των κωδικών του TAXISnet.