Πρόσβαση αγροτών σε επιδεικτικά αγροκτήματα σε Σπάτα και Κωπαΐδα

Συνεργασία ΕΣΥΦ-Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θεωρούνται από πολλούς ειδικούς, επιστήμονες, αλλά και γεωργικούς συμβούλους ως ένας από τους καλύτερους τρόπους διάδοσης της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών προς τους αγρότες, καθώς εξασφαλίζουν την πρακτική εφαρμογή, την ανάδειξη των αποτελεσμάτων και λειτουργούν ως ένα μέτρο σύγκρισης για τη λειτουργία κάθε τεχνολογίας.

Ο λόγος για τα επιδεικτικά αγροκτήματα που επιτρέπουν στους αγρότες να δουν και να δοκιμάσουν νέα εργαλεία και εφαρμογές, να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας και να τεστάρουν αν μπορούν αυτές οι τεχνολογίες να χρησιμοποιηθούν και στη δική τους εκμετάλλευση. Προς αυτή την κατεύθυνση, κινείται και η Ελλάδα για τη δημιουργία επιδεικτικών αγροκτημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας μαζί με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουν ξεκινήσει την εγκατάσταση επιδεικτικών αγροκτημάτων σε αγροκτήματα που ανήκουν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Ο σκοπός αυτής της συνεργασίας μεταξύ του ΕΣΥΦ με συντονισμό από τη γενική διευθύντρια, Φραντζέσκα Υδραίου, και των εργαστηρίων Γεωργικής Μηχανολογίας με υπεύθυνο τον αν. καθηγητή, Σπύρο Φουντά, και Φυτοπαθολογίας, με υπεύθυνο τον αν. καθηγητή Δημήτρη Τσιτσιγιάννη, είναι να υπάρξουν ολοκληρωμένα επιδεικτικά αγροκτήματα για την ενημέρωση και την εκπαίδευση στα επόμενα πέντε έτη.

Όπως εξηγεί η κα Υδραίου στην «ΥΧ», «στο πλαίσιο της νέας Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και των στρατηγικών ‘‘Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο’’ και προστασίας της Βιοποικιλότητας, προωθούνται οι εφαρμογές ψηφιακής γεωργίας στη φυτοπροστασία, καθώς και η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων φυσικής προέλευσης. Και τα δύο χρησιμοποιούνται σε περιορισμένη έκταση στη χώρα μας, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας των αντικειμενικών συνθηκών και των προβλημάτων υποδομής της ελληνικής γεωργίας.

Είναι προφανές ότι απαιτείται περαιτέρω εμπειρία και διάχυση της τεχνογνωσίας στον τελικό χρήστη, δηλαδή στον αγρότη. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η ανάγκη ύπαρξης επιδεικτικών αγροκτημάτων είναι καθοριστικής σημασίας για την ευρεία αποδοχή τους από τους αγρότες μας. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαία η ενημέρωση (πρακτική εφαρμογή) όλων των εμπλεκομένων και ιδιαίτερα αυτών που καλούνται να λάβουν τις τελικές αποφάσεις εφαρμογής μέσα από τη νομοθεσία της ΕΕ των συνιστώμενων μέτρων».

Αμπέλια και βαμβάκι

Η εγκατάσταση των επιδεικτικών αγροκτημάτων, μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας, ξεκίνησε στις αρχές του Ιουνίου του 2021 στα Σπάτα στην καλλιέργεια αμπελιών και στην Κωπαΐδα στην καλλιέργεια βαμβακιού.

Στα συγκεκριμένα επιδεικτικά αγροκτήματα, όπως αναφέρει η κα Υδραίου, «θα περιλαμβάνεται κάθε μορφή εφαρμογών γεωργίας ακριβείας στη φυτοπροστασία, που σημαίνει καταγραφές μετεωρολογικών δεδομένων και εφαρμογών αγρού με τις αντίστοιχες προειδοποιήσεις για εχθρούς και ασθένειες, καθώς και χαρτογράφηση προβλημάτων φυτοπροστασίας με χρήση επίγειων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), με τη χρήση φασματικών καμερών.

Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή και επίδειξη της διαφοράς στη διασπορά ψεκαστικού νέφους, μεταξύ συμβατικών ψεκαστικών μηχανημάτων σε διαφορετικές συνθήκες πίεσης και με διαφορετικά ακροφύσια, όπως και με τη χρήση ψεκαστικών μη επανδρωμένων οχημάτων (ψεκαστικών drones), σε διαφορετικά ύψη πάνω από την καλλιέργεια και ταχύτητα πτήσης».

Η εγκατάσταση των πρώτων αυτών επιδεικτικών αγροκτημάτων θα αποτελέσει μία πρώτη ευκαιρία καταγραφής της μεθοδολογίας δημιουργίας επιδεικτικών αγρών και θα δώσει τη δυνατότητα να εξαχθούν αρχικά συμπεράσματα ιδιαίτερα χρήσιμα για τη μελλοντική επέκταση των δράσεων στα υφιστάμενα αγροκτήματα και πιθανώς σε ακόμη περισσότερα.

Πόρτες ανοιχτές

Η πρόσβαση των αγροτών στα επιδεικτικά αγροκτήματα θεωρείται αυτονόητη. «Η ύπαρξη επιδεικτικών αγροκτημάτων είναι μια αναγκαιότητα για τη χώρα αφενός για να παρουσιάζονται τα νέα δεδομένα σε όλους όσοι καλούνται να λάβουν αποφάσεις για τα μέτρα που πρέπει άμεσα να υιοθετηθούν στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας και της νέας ΚΑΠ και αφετέρου σε αυτούς που θα κληθούν να τα εφαρμόσουν. Συνεπώς, η πρόσβαση των αγροτών θεωρείται αυτονόητη. Ο σκοπός των επιδεικτικών αυτών αγροκτημάτων έχει σαφώς και εκπαιδευτικό χαρακτήρα», όπως επισημαίνει η κα Υδραίου.

Τέλος, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η ίδια τονίζει ότι «προς το παρόν, η χρηματοδότηση βασίζεται σε ιδίους πόρους, αλλά στο μέλλον θα αναζητήσουμε χρηματοδότηση, προκειμένου να επεκταθούν οι δράσεις και να καλύψουν όλο το φάσμα των αναγκών, όπως αυτές αναμένεται να διαμορφωθούν από τη σχετική νομοθεσία και τη νέα προγραμματική περίοδο της ΚΑΠ 2023-2027».