Προσλήψεις σε πιλοτικό πρόγραμμα Δακοκτονίας από τον ΕΛΓΟ

Ψηφίστηκε από τη Βουλή τροπολογία του ΥπΑΑΤ για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκανε απευθείας ανάθεση στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ του πιλοτικού προγράμματος για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, συνολικού προϋπολογισμού για τα έτη 2018 και 2019 ποσού 144.000,00 €.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει πως:

-Διαφήμιση-
freskon ekthesi

«Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. Β΄ του Β.Δ. 284/61 και του
άρθρου 8 παρ. 8 και του άρθρου 19 παρ. 5 του Ν 3208/2003:

1. Την απευθείας ανάθεση στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την διενέργεια πιλοτικού προγ-
ράμματος για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με θέμα: «Πιλοτική εφαρμογή νέων
τεχνολογιών για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διά-
φορες ελαιοκομικές περιοχές της χώρας», ποσού 81.480,00 € για το έτος 2018 και με
προέγκριση πίστωσης ύψους 62.520,00 € για το έτος 2019 σε βάρος του Φ110 & ΚΑΕ
0439.

Η συνολική δαπάνη των 144.000,00 € αφορά αμοιβές νέου επιστημονικού προσωπικο-
ύ, εξοπλισμό Ηλεκτρονικό, αισθητήρες και κινητά τηλέφωνα, μικροεπεξεργαστές, κάμερες
υψηλής ευκρίνειας, αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας, μπαταρίες, στεγανά κουτιά,
καλώδια φορητός Η/Υ κ.λ.π. σύνδεση στο διαδίκτυο 80 έξυπνα κινητά με GPS, εργαστη-
ριακά αναλώσιμα, εκτροφές (ΠΕ1,2,3) Μοριακής διάγνωσης(ΠΕ3),Φυλλάδια, αφίσες, γρα-
φική ύλη. Μετακινήσεις προσωπικού, Δαπάνες ενημέρωσης, για διοργάνωση ημερίδων,
εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ενημερωτικό βίντεο, δημοσιεύσεις κ.λ.π . Γενικά έξοδα: χρήση
εγκαταστάσεων, διατήρηση πειραματικών ελαιώνων, συντήρηση –επισκευή εντομοτροφε-
ίων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.λ.π.».

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την ανακοίνωση

-Διαφήμιση-
συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα