Προσοχή στο «φύλλο-σημαία» για τα χειμερινά σιτηρά

Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην ΠΕ Δράμας από 1ης Δεκεμβρίου μέχρι 16 Ιανουαρίου προκάλεσαν συμπτώματα μυκητολογικών ασθενειών στο σιτάρι. Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν τρεις ασθένειες φυλλώματος: πρώιμη και όψιμη σεπτορίαση και καστανή κηλίδωση.

Ο γεωπόνος του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Κωνσταντίνος Σίμογλου, διευκρινίζει ότι τα συμπτώματα δεν είναι ανησυχητικά, όπως σημειώνεται και σε σχετική ανακοίνωση της ΔΑΟΚ.

«Οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία και τη βροχόπτωση στις 10 Ιανουαρίου, ευνόησαν την εκδήλωση μυκητολογικών προσβολών. Είναι κάτι σύνηθες, αλλά το παρατηρούμε αργότερα, με την άνοδο των θερμοκρασιών την άνοιξη». Προσθέτει ότι το σιτάρι είναι σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, γεγονός που το καθιστά ευπαθέστερο σε ασθένειες.

Την παρούσα περίοδο, έχουν πέσει οι θερμοκρασίες και τα πράγματα παραμένουν στάσιμα για το σιτάρι, αλλά και τις ασθένειες. Σε επόμενο καλλιεργητικό στάδιο (προς την ολοκλήρωση τού αδελφώματος), οι παραγωγοί πρέπει να παρακολουθούν την κατάσταση υγείας των χειμερινών σιτηρών σε συνεργασία με τους γεωπόνους συμβούλους τους.

Όπως επισημαίνει, αυτό που έχει σημασία στα χειμερινά σιτηρά για τις ασθένειες του φυλλώματος είναι να προστατευτούν τα φύλλα που εξέρχονται αργότερα. «Τα φύλλα που βγαίνουν σε μεταγενέστερο στάδιο είναι εκείνα που υποστηρίζουν τον καρπό και το στάχυ, άρα καθορίζουν τις αποδόσεις.

Το σημαντικότερο είναι το λεγόμενο φύλλο-σημαία, το τελευταίο πριν από το στάχυ. Σε περιπτώσεις που έχουμε εκδήλωση ασθενειών, μας ενδιαφέρει να προστατευτούν εκείνα τα φύλλα, επομένως αν απαιτείται εφαρμογή μυκητοκτόνων πρέπει να γίνει αργότερα, όχι τώρα».

Οι θερμοκρασίες είναι κανονικές για την εποχή, λίγο πάνω από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου, και οι βροχοπτώσεις είναι χαμηλής έντασης. Ο κ. Σίμογλου λέει ότι τώρα παρακολουθούν τις καιρικές συνθήκες και σε δεύτερο χρόνο πρέπει να εφαρμοστούν οι επιφανειακές λιπάνσεις και οι ζιζανιοκτονίες στα σιτηρά.

Τονίζει, μάλιστα, ότι τώρα δεν θέλουν παγετούς, γιατί είναι πιθανόν να μην αντέξουν, καθώς έχουν μεγαλώσει, έχουν περισσότερο νερό στους ιστούς και ενδεχομένως λόγω των προηγούμενων υψηλών θερμοκρασιών να έχουν χάσει την αντοχή τους. «Όλα αυτά συμβάλλουν στο να μην είναι πολύ ανθεκτικές οι καλλιέργειες αυτή την περίοδο». Όσον αφορά τους αναπτυσσόμενους ιστούς, αυτοί είναι κάτω από το έδαφος, επομένως είναι προστατευμένοι.