Η προστασία της καλλιέργειας στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 8η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας στη Λάρισα

Οι νέες πρωτοβουλίες πολιτικής της Πράσινης Συμφωνίας, όπως προτείνονται από την ΕΕ, έχουν άμεσο αντίκτυπο στην πρωτογενή παραγωγή. Μεταξύ άλλων, η ΕΕ θέτει στόχους μείωσης κατά 50% των φυτοφαρμάκων και καθιστώντας το 25% της γεωργίας βιολογική έως το 2030.

Η βιολογική καταπολέμηση εχθρών πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό, αν όχι πρωταρχικό, ρόλο στην προστασία των καλλιεργειών για να επιτευχθούν με επιτυχία αυτοί οι στόχοι. Προκαλούν ωστόσο και προβληματισμό για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η μείωση στις αγροτικές καλλιέργειες, σε συνδυασμό με την κλιματική κρίση και τις ασθένειες που αυτή προκαλεί.

Αυτά τα θέματα απασχόλησαν την 8η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας που πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου (ενώ χιλιάδες την παρακολούθησαν διαδικτυακά) στη Λάρισα, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σειρά επιστημονικών και γεωτεχνικών φορέων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής της Συνάντησης, προϊστάμενο ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας, Δημήτρη Σταυρίδη, «όλες οι ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που κατατέθηκαν στη συνάντηση θα μελετηθούν από την Ομάδα Εργασίας και τα πρακτικά θα αξιολογηθούν ώστε να γίνουν οι σχετικές εισηγήσεις να αποσταλούν στο ΥΠΑΑΤ για τη χάραξη της πολιτικής στήριξης της ελληνικής γεωργίας».

Κατά τη διάρκεια των χαιρετισμών ανακοινώθηκε ότι τον προσεχή Ιούνιο θα πραγματοποιηθεί το Πανευρωπαϊκό Εντομολογικό Συνέδριο στην Κρήτη, ενώ την επόμενη χρονιά θα γίνει στην Αθήνα το Παγκόσμιο Συνέδριο Φυτοπαθολογίας. Πρόκειται για δύο γεγονότα που αποδεικνύουν τη δυναμική των επιστημονικών φορέων της χώρας στα διεθνή φόρα.

Πράσινη Συμφωνία

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις των επιστημόνων στην 8η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας, στρατηγικές βιολογικής καταπολέμησης όπως η κλασική βιολογική καταπολέμηση, η ενισχυτική βιολογική καταπολέμηση και η διατήρηση ωφέλιμων εντόμων έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στην Ελλάδα, σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια, λόγω των αυξανόμενων προκλήσεων σε ένα παγκόσμια μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027 αναμένεται να δώσει προτεραιότητα στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ζιζανίων, θεωρώντας τη σημαντική πτυχή της αειφόρου γεωργίας. Αυτή η προσέγγιση επιδιώκει να περιορίσει τη χρήση ζιζανιοκτόνων και αντ’ αυτού βασίζεται σε έναν συνδυασμό καλλιεργητικών, μηχανικών και βιολογικών μέτρων για τον έλεγχο των ζιζανίων ή, όπως είναι γνωστό, την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ζιζανίων.

Η νέα ΚΑΠ θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πρακτικών διαχείρισης ζιζανίων και ενθαρρύνει τους αγρότες να υιοθετήσουν αυτές τις μεθόδους μέσω της κατάρτισης και της τεχνικής υποστήριξης. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των ζιζανίων συμβάλλει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας, στη βελτίωση της υγείας του εδάφους, στην αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών. Η νέα ΚΑΠ θα επικεντρωθεί επίσης στην προώθηση αγροοικολογικών πρακτικών που υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα και ενισχύουν την ανθεκτικότητα των γεωργικών συστημάτων.

Αυτό θα περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση της χρήσης επικίνδυνων φυτοφαρμάκων και την προώθηση εναλλακτικών στρατηγικών διαχείρισης των ζιζανίων που είναι βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον. Συνολικά, εφαρμόζοντας αρχές ολοκληρωμένης διαχείρισης ζιζανίων οδηγούμαστε προς μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωργία διασφαλίζοντας την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα των συστημάτων παραγωγής τροφής.

Η Θεσσαλία πρωτοπορεί

Κηρύσσοντας την έναρξη του Συνεδρίου, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, αναφέρθηκε στις δράσεις και στις στοχευμένες πολιτικές που υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας για μια αειφόρο σύγχρονη γεωργία: «Είμαστε η πιο πράσινη περιφέρεια στη χώρα, με πολλά φιλοπεριβαλλοντικά έργα. Εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο της Ευρώπης, προς όφελος των αγροτών, η λίμνη Κάρλα, από την οποία ποτίζονται δωρεάν 25.000 στρέμματα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η επέκταση και σε άλλα 25.000 στρέμματα. Στη Θεσσαλία ξεκίνησε ένα ακόμη μεγάλο Green Deal έργο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε αγρότες του ΤΟΕΒ Πηνειού και του ΓΟΕΒ Θεσσαλίας να ποτίζουν, χωρίς να πληρώνουν ρεύμα, με ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό -πρωτοπόρο στη χώρα- έργο. Η πολιτική μας βασίζεται στα 3 P: planet (πλανήτης), people (άνθρωποι), profit (κέρδος)», τόνισε ο περιφερειάρχης.

«Είμαστε η μοναδική περιφέρεια στη χώρα, η οποία, σε συνεργασία με τον ΕΣΥΦ, έχει προχωρήσει στη διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων. Πρόθεσή μας είναι το πρόγραμμα να επεκταθεί τα επόμενα χρόνια σε όλο τον θεσσαλικό κάμπο, εάν δεν καταστεί υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των παραγωγών από την πολιτεία. Είμαστε η μοναδική περιφέρεια στη χώρα που έχουμε δημιουργήσει Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων σε θέματα φυτοπροστασίας, η οποία έχει επιληφθεί πάρα πολλών περιπτώσεων (κάστανο, ακτινίδιο, κ.λπ.).

Τα δύο τελευταία χρόνια, διενεργούμε πειραματικές εργασίες με χρήση drone στο πλαίσιο του Προγράμματος Δακοκτονίας, έτσι ώστε αν δούμε ότι τα αποτελέσματα είναι εξίσου καλά με τον επίγειο ψεκασμό, ή ακόμη καλύτερα, τότε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερη έκταση η μέθοδος αυτή, όταν αδειοδοτηθεί επίσημα η χρήση των drones.

Στόχος μας είναι η χρήση τους, τουλάχιστον σε απόκρημνες περιοχές, για να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και να υπάρχει μικρότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον, εφόσον χρησιμοποιείται λιγότερο φάρμακο. Υλοποιούμε πρόγραμμα διαχείρισης του πληθυσμού των τρωκτικών στον θεσσαλικό κάμπο, με το καινοτόμο έργο ΤΥΤΩ, το οποίο έχει ήδη εντυπωσιακά αποτελέσματα σε χώρες, όπως το Ισραήλ και η Ελβετία και για το οποίο έχουμε βραβευθεί», κατέληξε ο περιφερειάρχης.