Προσχέδιο προϋπολογισμού: Αισιοδοξία για την ανάπτυξη, προβληματισμός για τα ενεργειακά κόστη

Πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 6,1% της ελληνικής οικονομίας φέτος και 4,5% το 2022 ενσωματώνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου στη Βουλή.

Εκφράζεται ωστόσο και προβληματισμός τόσο για τις υψηλές τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών όσο και για την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να απορρέει από την υγειονομική κρίση η οποία συνδέεται, μεταξύ άλλων, και με διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο, το 2022 το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί το 2022 κατά 4,5% έναντι του 2021, με κινητήριο μοχλό τον αμείωτο ρυθμό αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης (2,9% σε ετήσια βάση), τη σημαντική ώθηση των επενδύσεων κατά 23,4% και την περαιτέρω ανάκαμψη των εξαγωγών υπηρεσιών κατά 21%, εν μέσω ανόδου του εξωτερικού τουρισμού.

Τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να διαμορφωθούν το 2022 σε 49,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2021, εκ των οποίων τα 2,2 δισ. ευρώ θα προέλθουν από΄έμμεσους και τα υπόλοιπα 1,8 δισ. ευρώ από άμεσους φόρους.

Την ίδια στιγμή οι δαπάνες αναμένονται μεωιμένες κατά 6,3 δισ. ευρώ στα 63,4 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το δημοσιονομικό έλειμμα να υποχωρεί, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου, στο 3,6% στο τέλος του επόμενου έτους.

Αναφορικά με την πορεία της οικονομίας το 2021, αναφέρεται ότι η πραγματική εγχώρια ζήτηση αναμένεται να συμβάλει κατά 68% στην αύξηση του ΑΕΠ, με διαμόρφωση ανοδικών τάσεων για όλες τις συνιστώσες της, παρά τη σχετική εξομάλυνση της πορείας τους προς το τέλος του έτους.

Η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,9% σε ετήσια βάση, εν μέσω εκτιμώμενων κερδών σε όρους διαθέσιμου εισοδήματος και το 2021 και ανθεκτικότητας της συνολικής απασχόλησης έναντι του 2020.

Οι εκτιμήσεις για οριακή μείωση του πλήθους των μισθωτών και των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας στο σύνολο του έτους απορρέουν κυρίως από τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου (-3,2% και -1,7%15), με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις δευτέρου εξαμήνου θετικές (2,3% και 0,8% αντίστοιχα).

Ο ρυθμός αύξησης των πραγματικών επενδύσεων εκτιμάται σε 11,1% έναντι του 2020, εν μέσω ανάκαμψης των επενδύσεων σε εξοπλισμό σε επίπεδο άνω του αντίστοιχου πριν την έναρξη της πανδημίας (+17,7% σε ετήσια βάση), αλλά και αύξησης των επενδύσεων σε κατασκευές για δεύτερο συνεχές έτος (+7,2% σε ετήσια βάση).

Η πραγματική δημόσια κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,1% στο σύνολο του 2021, αποκλιμακούμενη από τον μέσο ρυθμό 7,1% που κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του έτους, λόγω της σταδιακά μικρότερης επίδρασης των κυβερνητικών μέτρων στήριξης, και της υψηλής βάσης του δεύτερου εξαμήνου του 2020.

Ο εξωτερικός τομέας αναμένεται επίσης να συμβάλει θετικά στην οικονομική ανάκαμψη του 2021 κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, με τη θετική επίδραση να προέρχεται εξ ολοκλήρου από τις καθαρές εξαγωγές υπηρεσιών (2,7 μονάδες), αντίθετα με την επιδείνωση του πραγματικού ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο κατά 1,05 δισ. ευρώ εξαιτίας της συναρτώμενης με την ανάκαμψη αύξησης των εισαγωγών αγαθών.

Υγειονομικές και κλιματικές αβεβαιότητες

Σε μακροοικονομικό επίπεδο σημειώνεται ότι οι προοπτικές της παγκόσμιας ανάκαμψης επισκιάζονται από δυο μεγάλες παγκόσμιες δοκιμασίες, της υγειονομικής και της κλιματικής κρίσης: «Η υγειονομική κρίση παραμένει απειλητική, λόγω της αβέβαιης εξέλιξης του ιού και των μεταλλάξεών του, καθώς ενδέχεται να επιφέρει την επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων σε πολλές χώρες, και κυρίως στις αναδυόμενες οικονομίες. Επιπλέον, εκφράζονται ανησυχίες για την πιθανότητα πιο μόνιμων επιπτώσεων («scarring effects»), λόγω της πανδημίας στη συνολική παραγωγικότητα, τη συσσώρευση κεφαλαίου και την απασχόληση. Στους κινδύνους αυτούς προστίθενται οι διαταράξεις των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων αξίας και η αύξηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. H τρέχουσα αύξηση του πληθωρισμού, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις ανά οικονομία, εκτιμάται ότι είναι προσωρινού χαρακτήρα και ότι θα περιοριστεί κυρίως στο 2021, ωστόσο δημιουργεί ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις μεσομακροπρόθεσμα. Πέραν αυτού, οι πρόσφατοι γεωπολιτικοί και πολιτικοί κίνδυνοι, καθώς και η ενδεχόμενη επιδείνωση της προσφυγικής κρίσης, αποτελούν παράγοντες δυνητικής επιβράδυνσης του προσδοκώμενου ρυθμού ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας».

Δείτε ΕΔΩ το προσχέδιο προϋπολογισμού