Οι προτεραιότητες του υπηρεσιακού υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Δεν είναι μικρής σημασίας τα όσα θα κληθεί να διαχειριστεί ο υπηρεσιακός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσα σε έναν μήνα.

Με βάση τα όσα δηλώνει ο κόσμος της υπαίθρου και της αγροδιατροφής στην «ΥΧ», για παράδειγμα, στο επίκεντρο πρέπει να βρεθούν:

Η έναρξη λειτουργίας του ΟΣΔΕ και η υποδοχή των αιτήσεων των δικαιούχων αγροτών.

Η οριστικοποίηση των εφαρμοστικών αποφάσεων της νέας ΚΑΠ.

Η εξόφληση των πολλών ενισχύσεων που οφείλονται στους δικαιούχους.

Η πορεία των έργων του ΠΑΑ ή του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του ΕΛΓΑ.

Η ενημέρωση των αγροτών για τα όσα θα ισχύουν με τη νέα ΚΑΠ.

Σε όλα τα παραπάνω θα προσθέταμε τουλάχιστον και ένα ακόμα.

Όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωζώνη θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει σοβαρές πληθωριστικές πιέσεις και το 2024. Βασική αιτία αυτής της εξέλιξης αποτελεί η μείωση του όγκου παραγωγής αγροτικών προϊόντων, κυρίως οπωροκηπευτικών, στον ευρωπαϊκό Νότο.

Για τον λόγο αυτόν, τέσσερις από τις πέντε χώρες-μέλη που ανήκουν στη ζώνη αυτή, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Ιταλία, δηλαδή όλες πλην της Ελλάδας, καταθέτουν δέσμη προτάσεων και αιτημάτων προς την ΕΕ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ερχόμενης Τρίτης.

Ευχόμαστε ο υπηρεσιακός υπουργός να κατανοήσει το μέγεθος του φαινομένου της κλιματικής κρίσης και των επιπτώσεών της στον πρωτογενή τομέα και να θέσει έστω τις πρώτες βάσεις ενός συνεκτικού σχεδίου για το οποίο οι προκάτοχοί του, πέραν των περιγραφών του προβλήματος, έκαναν λίγα.